Lokalpolitik

Kommunen går til kamp for Asaas udvikling

ASAA:- Vi vil vise, at vi mener det her alvorligt. Sådan siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten), efter at udvalget nu i samråd med borgmesterkontoret har besluttet, at der skal sendes en kommunal skrivelse til Miljøministeriet i bestræbelserne på at sikre Asaa bys udviklingsmuligheder. Skrivelsen til Miljøministeriet drejer sig om det af byrådet ønskede nye sommerhusområde ved Geraa Engvej syd for Asaa. Her er der tidligere fra Folketingets side blevet åbnet mulighed for, at der landet over kan etableres 8000 nye sommerhusgrunde i den såkaldte kystnærhedszone, og det er i et forsøg på at få del i dén sommerhus-kvote, at byrådet har peget på området ved Geraa Engvej som et attraktivt nyt sommerhusområde. I amtet har dette område imidlertid ikke kunnet opnå politisk opbakninhg, og det er i forlængelse af amtets manglende opbakning, at kommunen nu vil skrive til Miljøministeriet med uddybende argumenter for, hvorfor den nye miljøminister, Connie Hedegaard (K), bør give grønt lys til området ved Asaa. - Vi vil ikke bare tage am-tets indstilling til efterretning, for vi vil godt vise, at vi faktisk er meget indstillet på at få et nyt sommerhusområde ved Asaa - også selv om det sker uden for kvoten på de 8000 nye sommerhusgrunde, siger Bendt Danielsen, der samtidig peger på, at den lokale opbakning til det nye sommerhusområde var stor, da det for nylig blev drøftet på et velbesøgt borgermøde i havnebyen. - Det er også - med den nye kommunestruktur, der i øjeblikket er lagt op til - vigtigt, at vi får mulighed for at fremme udviklingen i en by som Asaa, tilføjer Bendt Danielsen.