EMNER

Kommunen gør nu klar til kloaksanering

SÆBY:Sæby Kommune gør klar til kloaksanering i det nye år. I den anledning har byrådets tekniske udvalg efter indbudt licitation antaget det rådgivende ingeniørfirma NIRAS' Sæby-afdeling som rådgiver, herunder projektering og tilsyn. Af 2005-budgetmidlerne i år vil der blive gennemført kloaksanering på følgende veje: Sæby: Baudersvej, Plantagevej , Lyngvej og Louis Nielsens Vej. Dybvad: Mejsevej og Svalevej. Inden arbejdet sættes i gang, skal der være vedtaget en ændring af kommunens spildevandsplan i form et tillæg. I forbindelse med kloaksaneringen skal spildevandsplanen nemlig ændres, fordi de nævnte områder vil blive ændret fra at være fælleskloakeret til separatkloakeret. Efter byrådets vedtagelse af forslaget til spildevandstillæg følger en offentlighedsfase på otte uger. Her er der mulighed for at komme med indsigelser, inden tillægget endeligt vedtages.

Forsiden