Lokalpolitik

Kommunen har brugt tre millioner for meget

Kommunens budget skrider med 3 millioner

FJERRITSLEV:Der bliver brugt en del flere penge i Fjerritslev Kommune i år, end budgettet lyder på. Nærmere betegnet tre millioner kroner, i følge den regnskabsrapport økonomiudvalget har nærlæst. Overskridelsen er nettoresultatet af afvigelser på en lang række områder. Den største overskridelse har børne- og kulturudvalget med 2,1 mio. kr., socialudvalget med 522.000 kr. og administrationen med 250.000 kr. ekstra. Der er også givet en stribe tillægsbevillinger i løbet af året, altså overskridelser der er godkendt i byrådssalen. Blandt andet er der et merforbrug på 1,3 mio. fra 2002, der er overført til i år. Der er også nikket til at bruge 285.000 kr. til biler til madudbringning, 325.000 kr. til sygedagpengeprojekt og 80.000 kr. til køb af Slettestrands redningsstation. Midtfjord Udviklingsråd har fået 78.000 kr. ekstra, og det kommunale indskud til Fjerritslev Boligforenings nybyggeri på Dalhøjen gav en merudgift på 924.000 kr.. Kommunen måtte nemlig ikke tage så høj en pris for grunden, at det modsvarede indskuddet, afgjorde Erhvervsministeriet. Hvis ikke der var modregninger i form af ubudgetterede indtægter, ville overskridelsen være på 7 mio. kr.. Ekstra refusioner fra staten og udskydelsen af LBO i Hjortdal tæller her mest. - Tre mio. kr. svarer til en pct. af budgettet. Det er til den forkerte side, men det er ikke nogen stor afvigelse, fastslår borgmester Otto Kjær Larsen (V).