Lokalpolitik

Kommunen har en plan

Kommuneplanen udstikker rammerne frem mod 2020

Vendsyssel set fra fuglenes perspektiv. Nu ligger der en plan for Frederikshavn Kommunes udvikling frem mod 2020. Arkivfoto: Jens Morten

Vendsyssel set fra fuglenes perspektiv. Nu ligger der en plan for Frederikshavn Kommunes udvikling frem mod 2020. Arkivfoto: Jens Morten

Kommuneplanen 2009-2020 er nu vedtaget. Planen, der udstikker rammerne for kommunens fremtidige udvikling, har fokuseret på bosætning og erhvervsudvikling. Derfor er der udlagt nye arealer til boligområder, men ikke alle forslagene nåede gennem Miljøministeriets nåleøje. Miljøcenter Århus har nedlagt veto mod dele af forslaget om arealudlæg i kystnærhedszonen og uden sammenhæng med eksisterende by. Det har blandt andet betydet, at et boligområde ved Nørgårdsvej i Strandby er taget ud af planen. I stedet planlægges for et andet område i Strandby af samme størrelse. Også et erhvervsområde ved Ålborgvej i Sæby er taget ud af planen, ligesom Miljøcenteret i Århus ikke kan acceptere kommunens plan om boligområde ved Solsbæk Strand syd for Sæby. Ifølge John Christensen (V) er kommunen i tæt dialog med Miljøministeriet om ændringerne i planen. - I Frederikshavn Kommune har vi 120 km kyststrækning. Jeg har skrevet til miljøminister Troels Lund Poulsen og foreslået lempelser i reglerne om kystnærhedszonen, og vi har aftalt møde med By- og Landskabsstyrelsen, siger John Christensen. SF's forslag om at droppe forlængelsen af Vendsysselvej og sikre bevarelse af rimmer og dobber blev stemt ned. Vendsysselvejs forlængelse begrænses dog til Mariendalsvej. Adgangsmulighederne til kommunens strande skal på et senere tidspunkt tages op og præciseres. Jens Hedegaard Kristensen (S) understregede på byrådsmødet, at det er vigtigt, at bilisterne fortsat får mulighed for at køre på strandene.