Lokalpolitik

Kommunen har ikke taget parti

Jørn Krogsgaard afviser beskyldninger i sag om biogasanlæg

AABYBRO:- Jeg kan helt klart afvise, at jeg eller Aabybro Kommune skal have taget parti i sagen om placering af et biogasanlæg i Søengene, siger Jørn Krogsgaard (V), formand for teknisk udvalg. Baggrunden er beboerne iSøengenes frygt for, at kommunen har taget parti og støtter Han Herred Biogasanlægs planer om at bygge et anlæg i Søengene, som omtalt i NORDJYSKE fredag. - Vi arbejder seriøst med alle sager, og det er et enigt teknisk udvalg, som peger på en alternativ placering af anlægget vest for genbrugspladsen på Sdr. Røn, siger Jørn Krogsgaard. Det blev også forelagt på mødet med amtets embedsfolk og politikere inden mødet i amtets teknik- og miljøudvalg om placeringen. - Vi finder det mere hensigtsmæssigt med den placering, og det var amtets folk enige med os i. Det er længere mod vest, og 400 længere væk fra naboerne i forhold til den placring, som Han Herreds Biogasanlæg har peget på. Så på den måde kommer vi beboerne i møde, siger han. Beboerne kalder kommunens papirer, som indgik i amtets sagsbehandling, for et skønmaleri. -Jeg bakker helt op bag de papirer, vi har sendt til amtet. I papirerne siger vi, at kystnærhedszonen ikke bør omfatte Ulvedybet, fordi zonen skal udregnes fra kystlinien.Ulvedybet er en sødannelse, hvilket Skov- og Naturstyrelsen også siger i deres dokumenter, siger Jørn Krogsgaard. Under alle omstændigheder besluttede amtets teknik- og miljøudvalg, at der skal vedtages et regionplanstillæg og gennemføres en VVM-redegørelse, såfremt Han Herred Biogasanlægs fastholder sin placering. Jørn Krogsgaard oplyser, at såfremt anlægget ikke opføres, vil det betyde 15 nye gylletanke indenfor kystnærhedszonen. - Og det kan godt være, at de kan graves ned og ikke skæmmer landskabet, men det kan ikke være rigtigt, at man skal foretage en fejlinvestering i gyllebeholderne, når biogasanlægget er fremtidens løsning, siger Jørn Krogsgaard. Han siger, at det ikke er op til kommunen at finde nye placeringer, men det er en overvejelse, somHan Herreds Biogasanlæg skal tage. Kommunens tekniske udvalg skal holde møde om sagen formentlig 3. maj.