Lokalpolitik

Kommunen holder budget for 2009 i ro

Alle hjørner skal ses efter inden der atter åbnes for besparelser i Vesthimmerlands Kommune

Jens Lauritzen vil først have klarhed over usikre budgetposter, før sparekniven eventuelt svinges. Arkivfoto

Jens Lauritzen vil først have klarhed over usikre budgetposter, før sparekniven eventuelt svinges. Arkivfoto

Selv om et underskud på 20 millioner kroner tegner sig i horisonten for 2009, så griber kommunen ikke til en stor runde af besparelser. Ikke endnu i hvert fald. Det er indstillingen i "det lille byråd", Økonomiudvalget, hvor kommunens finanser selvsagt var et vigtigt punkt på sidste møde. - Vi talte om, hvorvidt vi skulle genåbne budgetterne. Men vi er enige om, at vi skal have afklaret nogle områder, der kan vise sig at gøre problemet mindre, siger udvalgets formand, borgmester Jens Lauritzen (V). Politikerne har også for øje at pludselige besparelser kan give uro og problemer mange steder. Bevillingerne er givet og måske delvist brugt til projekter og forløb, man ikke bare kan stoppe sådan igen. Det er især på sundhedsområdet, at der viser sig at være brug for betydeligt flere penge, end budgettet, som politikerne lagde i efteråret, forudså. Alene kommunens betaling for at have borgere behandlet på sygehuse er steget med seks millioner kroner, har sundhedsudvalgets Søren P. Johansen (S) gjort op. Ydermere bliver kommunen måske tvunget til at bemande nye adsnit for demente, som en ny lov kræver, og det kan også komme til at koste ekstra millioner. Men der er også ting, der trækker den anden vej: - Vi håber stadig, at det viser sig, at det ikke er helt så slemt hos sundhedsudvalget, som det ser ud. Desuden er vi gået i gang med at se nogle mellemkommunale afregninger igennem, der også kan give noget, uddyber Jens Lauritzen. De "mellemkommunale afregninger" er prisen for de mange tjenester, kommuner gør for hinanden. For eksempel anbringes børn, der fjernes fra hjemmet, ofte et andet sted end hjemkommunen, og den regning føres tilbage til stamstedet. Det gælder også børn, der går i skole uden for kommunen. Det koster også nogle af de kroner, der betales i skat, og sådan flyttes mange beløb frem og tilbage mellem forvaltninger i løbet af et år. - Sidste år på denne tid viste det sig, at vi havde 14 millioner kroner til gode. Det beløb er givet ikke så stort i år, men det kan alligevel være en hel del penge. Det må vi have klarhed over inden vi eventuelt skal spare, nævner borgmesteren. Økonomiudvalget står selv for en overskridelse på 3,7 million kroner, hvis tingene fortsætter som nu. Her har politikerne dog sat sig for at spare godt 1,8 million kroner allerede.