EMNER

Kommunen holder vandløbene i en god stand, men amtet gør ikke

De første retssager mod amtet er på trapperne

BRØNDERSLEV:- De kommunale vandløb er rimeligt vedligeholdt og godt vandførende. Det kan ikke siges at være tilfældet om amtsvandløbene. Det sagde formanden for LandboNords kreds 4 (Brønderslev, Pandrup og Aalborg-området), Thomas Sejlund, på generalforsamlingen på Landboskolen i Brønderslev. Han understregede, at det ikke er åmændene der skal klandres, for de følger regulativerne. - Men regulativerne holder bare ikke. Enten på grund af ændringer i klima eller simpelthen fejl i beregningsgrundlaget. - Jeg håber, at de positive udmeldinger fra amtspolitikerne på et møde med miljøminister Hans Chr. Schmidt angående beregningsgrundlaget for regulativerne, også fører til noget. Store arealer står på spil, sagde Thomas Sejlund. I marts gennemføres retssager mod amtet. Det er fem landmænd, der har anlagt sag mod amtet. I sin første beretning kaldte Thomas Sejlund landbruget for verdens dejligste erhverv. - Der er dyr, planter, natur, plads til liv og familieliv. Man bestemmer selv, og planlægger selv sin dag og sin bedrifts udvikling. Sådan er landbrug også, sagde Thomas Sejlund. - Men når verden pludselig er en anden på grund af uforudsete problemer og udefra kommende ændringer i vilkårene for sit virke, så er landbrug ikke kun lykke, men en kæmpe udfordring. Thomas Sejlund nævnte faktorer som ændringer i priser, ændringer i miljøregler samt ændringer i samfundets syn på at drive landbrug. Vigtigt med rådgivning - LandboNord kommer ind i billedet med hensyn til at løse de problemer, som opstår. LandboNord har et bredt spekter af rådgivere, fagligt, økonomisk og menneskeligt. - Jeg synes, at det er vigtigt, at rådgivningen dækker hele vejen rundt, og at vi i fællesskab bidrager med at opretholde dette. - Det er vigtigt, at der bliver tænkt i helheder, når man planlægger sin bedrifts udvikling. Et nyt tilbud med nøglerådgiver er en god hjælp, men man må huske på, at landbruget og dermed også ansvaret er den enkelte landmands. - Husk på, at når man har handlet discount længe nok, er specialbutikken lukket. Thomas Sejlund sagde, at ændringer i landbrugets vilkår - såvel her og nu som på lang sigt - handler om politik. Her kommer LandboNord ind som forening. - Selv om vi i procent er få, så kan det nytte. Både lokalt og på landsplan øver LandboNord indflydelse. Når en tur til Christiansborg afføder direkte spørgsmål til ministeren fra fødevareudvalget, viser det, at besøget har fået nogle til at tænke. - Vi er også i kontakt med de lokale folketingspolitikere, for at påvirke i den retning, vi tror på. Men demokrati er bøvlet, hvis man ikke er flest, udtalte Thomas Sejlund. Thomas Sejlund oplyste, at der er indført en ny mødeform - hjemme-hos-møderne. - Der er typisk 10 til 25 deltagere til debat om rådgivning, politik eller andre aktuelle emner. Det er et deltagerantal, hvor man har mulighed for at komme til bunds i emnerne. I øvrigt kunne Thomas Sejlund glæde sig over, at LandboNord kom ud af 2002 med et positivt regnskab. - Det skal vi glæde os over, da betingelserne har været meget vanskelige, men effektivitering, tilpasning og rationalisering har båret frugt. - Der er ydet en meget for indsats af alle medarbejdere. En stor del af overskuddet vil blive brugt til at yde en medlemsrabat på rådgivningen i 2003. Denne rabat bliver på tre procent, oplyste Thomas Sejlund. LandboNord har skåret medarbejderstaben ned på økonomirådgivningen med 31 medarbejdere.