Lokalpolitik

Kommunen holdes i et jerngreb

BUDGET 2009: Det står vel efterhånden helt klart, at det bliver umuligt at undgå forringelser i kommunerne i 2009. Brønderslev kommune er ingen undtagelse - blot skal vi til at betale mere for den ringere velfærd. Skatten stiger til næste år. Som alle andre kommuner holdes Brønderslev i regeringens jerngreb. Det betyder ingen udvikling men masser af afvikling. Mange kritiske røster har rejst sig - med god grund. Der er noget fuldstændigt paradoksalt i, at den borgerlige regering har sat kommunerne i så håbløs en situation, at borgerlige borgmestre .- heriblandt Michael Klitgaard - har været parate til at bryde aftalen med KL og sætte skatten op. Regeringens valgløfter har efterladt befolkningen med berettigede forventninger om, at kvaliteten af de offentlige tilbud kunne forbedres, men i virkeligheden står der fyringer og nedskæringer på dagsordenen. Det er naturligvis en vanskelig situation for en borgmester, der skal præsentere et budgetudkast, at forklare denne modsætning, men jeg tror, at rigtig mange borgere faktisk forventede et udspil fra Borgmesteren i tide, så den demokratiske debat havde haft tid at udfolde sig noget mere. Borgmesteren har, så vidt jeg ved, heller ikke været fremme med visioner om den fremtidige udvikling i kommunen. Det, jeg har bemærket mig, er, at Michael Klitgaard har fået ” lov ” til at bryde aftalen, som hans egne partifæller har indgået med hans egen ”fagforening”, KL. Kommunen får højst sandsynligt dog kun lov til at beholde 25 procent af de penge, der vil komme ind - svarende til en 6-7 mio. kr. - resten skal afleveres i strafafgift til Lars Løkke. Men måske lader Finansministeren nåde gå for ret, og så er der udsigt til, at kommunen slipper for strafafgiften - og måske slipper borgerne i andre kommuner så også for at blive straffet for skattestigningen i Brønderslev? Mon ikke Borgmesteren går rundt og håber på Lidt Løkke og Held. I stedet for at håbe, burde Klitgaard bruge sin energi på at få partifællerne på Christiansborg til at forstå, hvor stor skade, regeringens politik øver på den kommunale økonomi – hvor meget den hårde kurs kan mærkes i danskernes dagligdag. Det eneste vi hører, når vi påpeger alle disse vanskeligheder, er mantraet om, at der aldrig har været så mange penge til rådighed ude i kommunerne. Måske kunne borgmesteren gøre rede for dette mærkværdige forhold? Hvis det er rigtigt, at der aldrig har været så mange penge til rådighed ude i kommunerne, hvordan kan det så være, at Brønderslev kommune sammen med mange andre må skære ned på velfærdsydelserne? Jeg synes selv, det er meget svært at forklare. I den meget alvorlige situation, vi står i nu, er der kort sagt brug for en nødplan. SF og S kommer nu med et forslag om at tilføre kommunerne ekstra 1. mia. i 2009 - finansieret ved at nedsætte lettelsen i indkomstskatten, som skulle beløbe sig til 5, 4 mia. kr. i 2009. 500 mio. kr. skal gå til at afhjælpe de store udgifter samtlige kommuner har haft på anbringelser af børn. Når flertallet vender igen, er det ikke nødplaner, vi får brug for, men genopretningsplaner.