Lokalpolitik

Kommunen i katastrofal økonomisk situation

Kommunens fattes penge, så der er ikke råd til ret store armbevægelser foreløbig.

Det er Thisted Byråds helt klare opfattelse, at det alene er reformerne og de ændringer i de økonomiske vilkår, der er sket i forbindelse hermed, som er årsagen til hele denne katastrofale situation. Sådan skriver borgmester Erik Hove Olesen til indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på vegne af det samlede byråd. Årsagen til brevet er penge - eller mangel på samme. Kommunen mangler 74 millioner kroner til at løse de opgaver, den overtog efter kommunalreformen. Det svarer til, at reformen har påført kommunen et underskud svarende til halvanden skatteprocent. Det er en helt uholdbar situation, konstaterer borgmesteren og peger på, at det vil medføre drastiske konsekvenser for kommunens borgere og området som helhed. Uden mulighed for enten at hæve skatten eller få økonomisk kompensation på anden måde er byrådet nødsaget til at erkende, at det kan blive vanskeligt at drive kommunen på de foreliggende præmisser. Allerede nu er den økonomiske dagsorden ganske klar. Der er ikke penge til ret meget - og slet ikke til dyre projekter, der kræver kommunale penge. - Ønsker om koncertsale vil være urealistiske, for uanset hvordan de søges gennemført, vil der havne en driftsudgift på kommunens bord, siger Erik Hove Olesen, som også lægger op til, at der ikke er kommunal økonomi til dyre løsninger for Thy-Hallen eller til en skolestruktur, der ikke må handle om penge. - Vi kan ikke garantere, at debatten om skolestruktur ender i mindst ligeså mange penge som i 2007, siger borgmesteren. jens.fogh.andersen@nordjyske.dk