Kommunen kæmpede med fygning

Snefygning betød delvist lukkede veje, og flere sneplove kørte i grøften

HJØRRING:Selvom der ikke kom så store mængder sne som i i den sydlige del af landet, så var de 20 medarbejdere på kommunens materielgård i går travlt beskæftiget med holde vejene fri for sne. Det var den kraftige blæst og fygning, der skabte store trafikale problemer. Ud over kommunens egne fire sneplove, var der indkaldt forstærkning fra otte vognmænd, så der i alt kørte 12 større sneplove rundt på de kommunale veje. Dertil kommer de mindre plove, der kører på cykelstier og parkeringspladser. - Men når det blæser sådan, så kan vejene i løbet af en time været føget til igen, siger snevagten på materielgården, Karl Johan Villadsen. Der blev strøet salt og sand på vejene i selve Hjørring, men ude på landet var det spildt arbejde. - salten har ingen effekt når det fyger sådan. Så når det ikke at virke på vejbanen , siger Karl Johan Villadsen. To sneplove kørte i løbet af morgenen og formiddagen fast i snedriverne. Det skete i Sæsing og på Fuglsigvej. Her kæmpede falck og kommunen folk i et par timer på at få den 12 tons tunge lastbil fri af grøften. - Det går galt, når sneplovet kommer ind i en stor snedrive, Så kan føreren miste orienteringen, og sneploven kommer for langt ud i rabatten. Det kneb også gevaldigt for Falcks redningsvogn at stå fast på de n glatte vej. Så først da ploven blev pillet af lastbilen og en gravko blev tilkaldt til at hjælpe med at trække, lykkedes det at få lastbilen fri. Billig vinter Selvom der har været travlhed med at rydde sne den seneste tid, så tegner alt til, at det bliver en billig vinter for Hjørring Kommune. Sidste år blev der strøet 2400 ton salt ud på vejene, og det var rekord. I år ender man formentlig på 1700 ton og 350 ton sand. Indtil nu har vinteren kostet ca. 1,4 mio kr., og det er billigt, siger Karl Johan Villadsen. Kommunen har ikke længere et fast budget til snerydning, men den billigere vinter hænger også sammen med, at der i år er skåret ned på snerydningen. Der bliver stort set kun ryddet på røde og blå ruter, hvor der kører offentlige transportmidler og skolebusser. På de mindre grønne veje er saltbilen og sneploven en meget sjælden gæst, og på de gule ruter, som primært er villavejene, bliver der slet ikke ryddet sne.