EMNER

Kommunen kan give påbud til udlejere

AALBORG:En udlejer skal selvfølgelig sørge for stoppe vandskader og indtrængning af vand i sine lejligheder. Det slår økonom Jesper Larsen fra Lejernes Landsorganisation i København fast. - Hvis ikke det sker, så kan man forelægge problemet for huslejenævnet, som kan give udlejeren et påbud om at udføre arbejdet, siger Jesper Larsen. Problemet er bare, at det kan tage tre uger før nævnet samles, men så kan der anmodes om at få et hastemøde. - Alternativet er at henvende sig til kommunens tekniske forvaltning. De kan sende en tekniker ud og se på forholdene, og ud fra hans rapport kan kommunen, hvis der er meget grelle mangler i en beboelse, give udlejeren et påbud, siger Jesper Larsen. Det gælder også for udbedring af følgeskader efter vandskader som at få udskiftet våde gulvtæpper. - Det er ikke rimeligt, at man skal leve med følgeskader efter en vandskade i flere uger, understreger Jesper Larsen. Derimod kan huslejenævnet ikke give den private udlejer påbud om, at han skal genhuse lejerne. Ifølge byggeloven er det heller ikke muligt for kommunens tekniske forvaltning. - Men et sådan påbud kan gives efter byfornyelsesloven. Desuden har kommunen ifølge Serviceloven pligt til sørge for boliger til for eksempel borgere uden midler, siger Jesper Larsen.-tin