Lokalpolitik

Kommunen kan intet gøre

En grusgrav 75 meter fra huset samt tung trafik tæt forbi. Det kan blive en realitet for Ulla Karlebo på Dybvadvej ved Hellum. Hun fortalte i går i NORDJYSKE, at Nordjyllands Amt hverken har hørt hende eller orienteret hende om projektet trods det nære naboskab med en kommende grusgrav. - Vi har fået en forespørgsel om, hvorvidt Brønderslev Kommune har mulighed for at gøre noget. Men for nuværende har vi ikke mulighed for at gå ind i sagen. Amtet forestår tilladelsen, understreger Karsten Frederiksen, formand for kommunens teknik- og miljøudvalg. Tilladelser til grusgravning kan hentes hos amtet, og i den forbindelse beder amtet kommunen om en udtalelse om planlægningsmæssige forhold, vandforsyning, vej- og adgangsforhold og miljøforhold. - Forvaltningen bliver i forbindelse med sagen spurgt og orienteret om nogle praktiske forhold. Men som udvalgsformand er jeg meget forundret over, at amtet ikke retter henvendelse til borgerne, inden man gå i gang med sådan et projekt. - Selvfølgelig har vi forståelse for, at det er af almen interesse af udvinde grus, men man bør bestemt også behandle borgerne ordentligt. Vi har stor forståelse for, at borgerne føler sig klemt og frygter at deres dagligdag bliver kraftigt forstyrret, tilføjer Karsten Frederiksen. - Jeg er uforstående overfor amtets måde at behandle borgerne på. I amtets regionplan er området ved Dybvadvej udtaget af de områder, der er udpeget til råstofgravning, fordi man har antaget, at området var tømt.