Lokalpolitik

Kommunen kan selv gøre rent

{ REBILD: Det er skam langt fra vedtaget endnu, at rengøringen af de tre rådhuse i Rebild Kommune skal sendes i udbud. Det fastslog Thorkild Christensen (S), da sammenlægningsudvalget behandlede sagen om den fremtidige interne service på rådhusene. - Vi er meget enige i, at der skal ske en opmåling af rådhusene, når ombygningen er færdig, men vi kan sagtens få et godt serviceniveau ved at beholde rengøringen i eget regi, sagde han. Angående kantineservice for de ansatte har sammenlægningsudvalget besluttet at arbejde videre med den model, at der fortsat skal produceres mad i Støvring, mens man får leveret mad i Terndrup og Nørager. - Vi har ellers før hørt her i salen, at forskellen på madproduktion og anretning ikke er særlig stor, lød det lidt syrligt fra den radikale Leon Sebbelin, som dog var enig i, at rådhuset i Støvring godt må have et lidt højere serviceniveau end de to andre rådhuse. Lokalt byråd underkendt { BÆLUM: Bælum Hallen får ikke lov at få en tillægsbevilling på 852.000 kr. til sit ombygningsprojekt. I stedet har sammenlægningsudvalget for Rebild Kommune bestemt, at de 852.000 kr. indarbejdes i investeringsoversigten for 2008. Borgmester Anny Winther (V) mener, at hallen alligevel godt kan bygge om næsten som planlagt, hvis man kan udskyde enkelte regninger til regnskabsåret 2008. Bælum Hallen fik et problem, da licitationen på projektet viste, at det blev næsten dobbelt så dyrt som budgetteret. I Skørping byråd ville et flertal på ni gerne hjælpe Bælum Hallen med en tillægsbevilling, mens Venstre og bogmester Børge Olsen (UP) var imod. Men nu har sammenlægningsudvalget altså underkendt det lokale byråd.