Kommunen klar til at bruge løs af seks millioner kroner

Skolerne skal renoveres - politikerne og arkitekter holder møde

SÆBY:I år har Sæby Kommune afsat seks millioner kroner til at renovere en række skoler. Umiddelbart lyder det af meget, men pengene får hurtigt ben at gå på, hvis forholdene ude hos elever og lærere skal have et løft, der kan mærkes. Torslev Skole i Østervrå, der jo næsten er blevet landskendt på grund af et fysiklokale uden udluftning, mangler stadig at få udført en omfattende renovering. Desuden skal skolen have anlagt udenomsarealer for 1,4 millioner kroner, såsom en ny vejadgang fra Hjørringvej, parkeringspladser, beplantning samt legeplads. Men også andre skoler trænger til en kærlig hånd. På Sæbygårdskolen er der fremlagt et forslag til en totalrenovering af fysiklokale for at skabe optimale forhold, når det handler om udsugning, el-installationer og apparatur. Fysiklokalet bliver beregnet til 24 elever samt lærer, og prisen bliver omkring en million kroner. Desuden trænger der til at komme et tag på klynge 1 på Sæby skole, og da man ud af de seks millioner kroner allerede har brugt 300.000 kroner til Dybvad Skole samt 600.000 kroner til udenomsarealer hos Torslev, så får kommunen ingen problemer med at få brugt pengene. Arkitekter Politikerne i børne- og kulturudvalget skal se nærmere på de mange projekter på onsdag, og i forbindelse med renoveringen af Torslev Skole er der indbudt to arkitektfirmaer. Jørgen & Lasse Andersen fra Frederikshavn samt Croquis Arkitekter fra Sæby har fået til opgave at udarbejde et forslag til en renovering af skolen, og i forbindelse med fremlæggelsen er ledelse samt formand og næstformand for skolebestyrelsen inviteret med. Forvaltningen hos Sæby Kommune indstiller, at politikerne udpeger et arkitektfirma til at arbejde videre med renoveringen på Torslev Skole.