Lokalpolitik

Kommunen klar til det store løft

De to store partier klar til det store hug - SF er bekymret for fagligheden og økonomien

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Anders Broholm (V): - Det afgørende er, at brugerne får det bedste tilbud.

NY FREDERIKSHAVN: Kan kommunen løfte så stor en opgave og vil man bibeholde den nuværende personalenormering? Hvad sker der den dag, der står tomme pladser på institutionen og økonomien ikke længere hænger sammen? Fylder man op med andre brugere fra en anden målgruppe og hvad sker der efter 2008, når kommunerne ikke længere en bundet af hensigtserklæringen om samarbejde og dialog på tværs af de nye kommunegrænser. Bliver det alles kamp mod alle? Spørgsmålene står at læse i de høringssvar, som Ny Frederikshavn Kommune har fået fra de berørte parter og er et udtryk for den betænkelighed og angst, der er for fremtiden, når amtslige institutioner fra nytår overgår til de nye kommuner eller Region Nordjylland. Anders Broholm (V) På onsdag beslutter sammenlægningsudvalget for Ny Frederikshavn sig for hvilke amtsinstitutioner, kommunen vil overtage og Venstres Anders Broholm, der sidder i såvel sammenlægningsudvalget som regionsrådet, ser intet problem i, at kommunerne overtager såvel skal- som kan-institutionerne. - Amterne nedlægges jo og det må ikke være et mål i sig selv, at mest muligt skal videreføres i regionerne. Det afgørende er, at brugerne får det bedste tilbud. Vi skal bevare samme serviceniveau og for mig at se, er det helt naturligt at ansvaret kommer til at ligge i kommunerne. Selvfølgelig kan der være enkelte institutioner, der er så specialiserede, at kommunerne ikke kan løfte opgaven, siger Anders Broholm. Kommunerne og Region Nordjylland har vedtaget en såkaldt hensigtserklæring, der sikrer, at der ikke iværksættes omstillinger i 2006-2008, medmindre det er aftalt med de involverede kommuner. Hensigtserklæringen skal hindre "alles kamp mod alle", men Anders Broholm tillægger ikke hensigtserklæringen den store værdi. - Den er ikke juridisk bindende og gælder kun et par år frem. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på at vi ikke hjemtager noget, som vil forsvinde den dag omkringliggende kommuner vælger selv at overtage opgaven, siger Anders Broholm. Birgit Hansen (S) Socialudvalgsformand i Ny Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen (S), er heller ikke bekymret: - Det er en stor og tung opgave, men alle, jeg har snakket med, er enige om, at vi skal og kan løfte det. Der bliver stor bevågenhed omkring, hvordan vi gør det, og kunsten bliver at prioritere benhårdt, hvor der skal afsættes ressourcer. Falder børnetallet, må det betyde færre midler her og flere til ældreområdet, der vokser. Det samme må gælde handicapområdet. Birgit Hansen ser frem til et godt samarbejde, dels med de nye medarbejdere, dels med diverse samarbejdspartnere. - DSI for eksempel er en stor og stærk organisation, og så er det vigtigt, at vi får de rigtige folk de rigtige steder. Det tror jeg, vi gør. Folk med stor kapacitet og faglighed, som vi kan lære noget af. Hvordan økonomien ser ud om to eller tre år, er der ingen, der ved, men der er ingen, der har til hensigt at smadre dette område. Tværtimod. Paul Rode Andersen (F) SF deler ikke optimismen: - Det er uheldigt, at Aalborg bliver så dominerende. Vi risikerer at komme i lommen på Aalborg og skulle visitere nogle af vores brugere til Aalborg. Det er dybt problematisk, ligesom det på nuværende tidspunkt er uafklaret, hvordan økonomien ser ud. Følger der penge med til at man kan bevare amtets konsulentbistand, der er en meget vigtig del, siger Paul Rode Andersen (SF).