Kommunen klar til fremtidens krav

Uddannelse og medindflydelse er de nye toner som ansat i vej-og parkafdelingen

EMNER 12. december 2004 05:00

DRONNINGLUND: Når den nye organisation for vej- og parkafdelingen i Dronninglund Kommune træder i kraft ved årsskiftet, skal alle ansatte igennem et større undervisningsforløb, og mange kendte begreber og arbejdgange vil blive vendt 180 grader. De tidligere distrikter, Dronninglund, Hjallerup og Asaa lægges i samme pose og rystes godt, så der nu ikke arbejdes i distrikter, men i e"n samlet virksomhed, der er delt op i faggrupper, såsom parkgruppen, maskin- og værkstedsgruppen, belægningsgruppen og vandløbsgruppen samt græsgruppen. Dronninglund Kommune har igennem længere tid arbejdet med at omlægge afdelingen til en virksomhed i kommunen, og målet er at lave en organisation, som skaber udvikling for såvel den enkelte medarbejder som for virksomheden. De nye grupper bliver selvstyrende med indflydelse på bl.a. indkøb og ansættelse, og i grupperne er man også forpligtiget til at lære af hinanden. Herigennem bevarer virksomheden kompetencen, når en medarbejder stopper. Gennemsnitsalderen er efterhånden kommet op på 52 år, og man står overfor et større generationsskifte. - Vi vil skabe et miljø, der både kan tiltrække nye medarbejder samt fastholde vores medarbejdere og sikre, at kunderne får en ensartet kvalitet, underbygger den nyansatte leder Morten Nielsen. Lederuddannelse For at kunne matche kravene til den nye organisation, har lederne valgt at efteruddanne sig med en grundlæggende lederuddannelse fra Center for Virksomhedsudvikling, der består af fem moduler over 3-4 måneder. - Derudover arbejdes der på, at samtlige medarbejdere kommer på kursus i kommunikation- og gruppearbejde, så alle får en fælles forståelse for den nye organisation, fortæller Morten Nielsen. Sidst i januar springer de første færdiguddannede grupper ud, og skulle så gerne have en totalforståelse af at arbejde i en gruppe. Næste kursusforløb er færdigt til april, og begge kursusgrupper følges op en måned efter afslutningen samt igen tre måneder efter. - Det er for at fokusere på det, som er gået godt og det, som skal gøres bedre, siger Morten Nielsen. - Selvom vi har en meget mandsdomineret arbejdsplads, så synes jeg, at vi har et godt miljø, hvor alle nu får indflydelse på deres hverdag. Jeg ville ikke sidde på toppen og dirigere og har derfor sammensat forløbet med gruppelederne samt tillidsmændene, så det i høj grad bliver medarbejderne, der kommer til at lægge linjen, understreger Morten Nielsen. De nye tanker og ideer blev mødt med blandede følelser i starten, men har udviklet sig meget positivt. Og medarbejderne er allerede nu ved at skaffe sig nye kompetencer i edb samt om skiltning og afmærkning ved vejarbejde for at højne sikkerheden, når kommunen overtager amtsvejene. Egen økonomi Afdelingen bliver ikke alene selvstyrende, men får også egen økonomi. - Virksomhedens indtægtsgrundlag kommer blandt andet fra vedligeholdelse af kommunens veje, vandløb, skov og strand, samt ekstra opgaver for teknisk forvaltning og byråd såsom byggemodninger ved nye offentlige byggegrunde eller arbejde for private firmaer med f.eks. kloaktilførsler. Vi har også næsten alle institutionerne i kommunen som kunder, siger Morten Nielsen. For at styre økonomien indføres et helt nyt resourcestyringssystem, hvor der indtastes forbrug af maskiner, mandetimer med mere, og disse poster giver et samlet overblik over udgifts- og indtægtsniveauet på den enkelte opgave. - Det betyder, at vi kan spare administration og undgå dobbeltbogføring, præciserer Morten Nielsen. For det første kan man se, om afdelingen opfylder sine kontrakter, og for det andet samler det erfaring om, hvad opgaverne reelt koster. - Vi bliver således en seriøs aktør på det frie marked. Hvad koster det f.eks at lappe en vej eller slå en fodboldbane? Hvis vi ikke kender priserne, kan vi heller ikke byde på fremtidige opgaver. Det er vigtigt for at fastholde og udvikle virksomheden og et helt nødvendigt værktøj til fremtidens krav, slutter Morten Nielsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...