Lokalpolitik

Kommunen køber biogasanlæg

Hjørring Kommune køber alle aktierne

HÆSTRUP:Hjørring Kommune er nu eneejer af Biogasanlægget Dammen Bioenergi på Dammenvej 139. Kommunen ejede i forvejen halvdelen, men har nu købt den sidste halvdel af investeringsselskabet Dammen Invest A/S. Prisen er 11,1 million kroner, men kommunen planlægger at sælge hovedparten af aktierne igen indenfor et halvt år. I følge aktieselskabsloven må kommunen beholde sin aktiemajoritet i maksimalt seks måneder. Handlen med Dammen Invest A/S blev indgået sent torsdag aften på anbefaling fra et enigt byråd. Kommunen skød oprindeligt 10 millioner i projektet i 2003, fordi anlægget ud over gylle, skal aftage al slam fra Hjørring Renseanlæg. Kommune fik dengang en tredjedel af aktierne. Ved konstruktøren, Green farm Energys, konkurs i år, overtog Dammen Invest og Hjørring Kommune Green Farm Energys' aktiepost. Købet af hele anlægget kom i stand, fordi Dammen Invest A/S ønsker at sælge sin halvpart af aktierne. - Vi mener, at det er bedst at købe, hvis de resterende investorer ønsker at komme ud af selskabet. På den måde sikrer vi en fortsat fornuftig drift at selskabet, siger formanden for udvalget for teknik og miljø, Ole Ørnbøl(S). Bestyrelsesformand Søren Rørbæk i Dammen Invest A/S mener, at investeringsselskabets aktionærer har fået en acceptabel pris. - Nu er biogasanlægget sat i søen. Vi overdrager det i særdeles gode hænder, så vi nu kan kaste os over andre spændende projekter, siger Søren Rørbæk. Han erkender, at Green Farm Energys' konkurs har været en medvirkende årsag til salget. Forrentningen af investeringsselskabets kapital tager længere tid på grund af ekstra udgifter i forbindelse med konkursen. Udvalgsformand Ole Ørnbøl ser det som en fordel, at kommunen nu alene styrer processen frem mod anlæggets endelige færdiggørelse i januar. Da skal anlægget certificeres som højteknologisk, hvilket er vigtigt for de landmænd, der leverer gylle til det. De kan nemlig kun udvidde deres svineproduktion, hvis de kan dokumentere, at de leverer gylle til et højteknoligisk biogasanlæg. Hvis ikke er de tvunget til at købe ekstra jord. Bestyrelsen Dammen Bioenergi A/S konstituerer sig mandag. Det forventes, at byrådsmedlemmerne Ole Ørnbøl (S) og Svenning Christensen (V) samt kommunens tekniske direktør Andreas Duus indtræder. Kommunens forsyningschef Jon Lemming forventes at blive direktør i det nye Dammen Bioenergi A/S. Han afløser Lars Bo Thomsen, der har valgt at forlade direktørposten. Lars Bo Thomsen er aktionær i Dammen Invest A/S. - Andre Investorer har tidligere vist interesse i at købe aktier, så jeg forventer, at det bliver nemt at sælge aktierne og måske endda tjene på det, siger Ole Ørnbøl. Pengene til købet tages af kommunekassen, hvortil de vender tilbage senest om seks måneder, når aktierne er solgt videre.