Lokalpolitik

Kommunen køber byens centrum

] Byrådet har besluttet at købe det areal, hvor der i dag er tømmerhandel]

HADSUND: Kommunen har købt det areal i Hadsund midtby, hvor der i dag er tømmerhandel, og forventer at have den fremtidige udnyttelse af arealet på plads, inden det rømmes i begyndelsen af i 2004. Beslutningen om købet blev truffet på den lukkede del af torsdagens byrådsmøde, efter at kommunen har fået pris på nedrivning af samtlige bygninger og via Hedeselskabet fået konstateret, hvad borgmester Karl Christensen betegner som “en lille smule forurening”. Borgmesteren ønsker af hensyn til sælger ikke at oplyse, hvad grunden har kostet skatteborgerne, som må vente på dén oplysning. Han betegner prisen som fair og begrunder købet med, at kommunen har ønsket at undgå, at arealet blev købt af en privat investor med en forventning om “en væsentlig højere fortjeneste end, hvad kommunen regner med”. Altså at undgå et fordyrende led i bestræbelserne på at realisere planerne om at ]byforny] området. - Ud fra en planmæssig betragtning kunne vi godt have styr på det alligevel, siger Karl Christensen, der dog synes, at kommunen ved at købe er “lidt mere med ved bordet”. Tanken er dog, at det er private investorer, der skal bebygge arealet, og en investor får således indflydelse på, om det 10.000 kvadratmeter store areal skal ryddes helt, eller om bygninger - mest sandsynligt den, der rummer byggemarked - skal forblive. Borgmesteren tager for givet, at der ]er] en interesseret investor, men siger også, at en sådan ikke er fundet endnu. Han siger videre, at der skal arbejdes på at ]realisere ]købet, lige så snart der er skrevet skøde, sådan at det ligger klart, hvad der skal ske, når tømmerhandel og byggemarked flytter. Ejeren af disse forretninger, Jens Søholm, har i øvrigt fået kommunens accept af, at han kan blive på arealet indtil 1. februar 2004 og altså ikke nødvendigvis skal være væk inden årsskiftet. Om arealets udnyttelse siger Karl Christensen, at han ikke har fantasi til at forestille sig andet end, at der bliver tale om et område med boliger, butikker og kontorer, og at kommunen beholder eksempelvis 2000 kvadratmeter til grønne rekreative områder. Tanker om arealets anvendelse har blandt andet været vendt på borgermøder og i erhvervsråds-regi, lige som erhvervsfremstødet Koncept Hadsund har kik på området. Borgmesteren siger, at det netop er tanken, at borgerne skal have indflydelse på ]helhedsorienteret byfornyelse], og nu bliver det altså konkret, at der skal ske en udvikling af arealet, der ligger både tæt på det nuværende by-centrum og ved havnen. Venstres gruppeformand Mogens Jespersen er tilbageholdende med at kommentere beslutningen, da den blev truffet på et lukket møde. Han giver dog udtryk for, at han synes, det er en god idé, og at han ser frem til, at de mange planer, der længe har været lagt for området, bliver ført ud i livet.]