EMNER

Kommunen kontrollerer ikke

Plakatsøjlerne, der står rundt omkring i byen, er stillet op af kommunen til rådighed for byens kulturliv. Martin Fischer, afdelingsleder i Trafik og Veje i Aalborg Kommune, siger, at søjlerne er tænkt som et tilbud. - Vi sørger for, at søjlerne vedligeholdes, det er det, vi har ressourcer til. Vi kan ikke løfte pegefingeren yderligere, men kun opfordre til selvjustits blandt de, der hænger plakater op, siger Martin Fischer Der er ikke nogen, som går ind og kontrollere brugen af plakatsøjlerne. De står til rådighed for byens kulturliv, som kommunen vel har formodet kunne deles pænt om pladsen. Martin Fischer har tidligere i NORDJYSKE præciseret, hvad plakatsøjlerne er til. - De er beregnet til informationer om arrangementer i byen. Hensigten har ikke været, at de skal anvendes til reklamer for kommercielle produkter, sagde Martin Fischer i november. Det blev også slået fast, at hensigten med de kommunale plakatsøjler ikke har været, at en udbyder skal komme og klistre det hele til. Efter omtalen af krigen mellem Gaffa og By-Info i november har Anders Wested, indehaver af By-Infos kulturkalendere, været til møde i teknisk forvaltning, hvor forvaltningen klart gav udtryk for, at kommunen ikke ønsker at administrere brugen af plakatsøjlerne, og hvis ikke brugerne kan finde ud af hensigtsmæssig brug, kan resultatet blive at plakatsøjlerne tages ned igen.