Kommunen kvæler "Klittjørnen"

Kommunen vil ikke have ældrebladet på budgettet

EMNER 1. juli 2003 08:00

HIRTSHALS: Når de 6.900 augustnumre af det lækre informationsblad "Klittjørnen" blopper gennem brevsprækkerne hos kommunens husstande bliver det sidste gang det sker. De otte ildsjæle i redaktionsgruppen har nemlig besluttet, at det nu er slut. Problemet er finansieringen af informationsbladet for alle kommunens borgere, men med særlig sigte på pensionisterne. Socialudvalget vil ikke optage bladet på det kommunale budget, men henviser til, at man kan søge af § 115-midlerne og iøvrigt forøge annonceindtægterne bl.a. ved at henvende sig til fagforeninger. Klittjørnen har én gang modtaget § 115-midler som en nødløsning. Da var man kommet for sent til at komme med på budgettet. - Men disse statsmidler er beregnet på noget helt andet, nemlig frivilligt socialt arbejde i foreninger. Denne gang er vi ikke kommet for sent. Allerede 26.september søgte vi borgmesteren direkte, fortæller ansvarshavende redaktør for Klittjørnen Erik Borup Madsen. Han måtte rykke for et svar et par måneder senere, og den 16. december svarede socialudvalgsformand Arne Jensen (Borgerlisten) med at henvise til § 115-midlerne. - Denne éngangs nødløsning ville vi ikke acceptere igen, så vi søgte endnu en gang den 10. april i år. Socialudvalget svarede os to måneder senere, igen med henvisning til at søge § 115-midler, og så bad de os undersøge mulighederne for en billigere trykning. Vi havde nu oprindeligt valgt den billigste trykning overhovedet. - Herefter blev vi inviteret med til socialudvalgsmødet 24 juni. Her gjorde vi grundigt rede for vore synspunkter. Ingen af udvalgsmedlemmerne havde spørgsmål. Deres beslutning var tilsyneladende truffet inden mødet, og de svarede påny med henvisning til at søge § 115-midler, fortæller Erik Borup Madsen. Redaktionsudvalget konkluderer derfor, at byrådet ikke ønsker bladet. - Vi søgte om 75.000 kr. på årsbasis. Et beløb, der i kommunal sprogbrug ligger under bagatel-grænsen. En sådan støtte svarer til, at Kommunen betaler 2,70 kr. af hvert eksemplar af bladet, siger Erik Borup Madsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...