EMNER

Kommunen låner 30 mio.

Brønderslev Kommune vil låne alle de penge, der er mulighed for, så kommunen kan stå godt rustet til de kommende år.

Kommunen er tildelt en låneramme på 30 mio. kr. og den foreslår økonomiudvalget udnyttes. Der er 5,3 mio. kr. til Skolegades Skole. Dertil kommer 1,8 mio. kr. fra en særlig lånepulje til skolebyggeri. Kommunen kan få 1,5 mio. kr. fra en ordinær lånepulje til bygningsvedligeholdelse. Der er 6,4 mio. kr. til ekstraordinær styrkelse af øvrige investeringer. Kommunen får 1,8 mio. kr. fra en særlig lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne. Arbejdsmiljø og indeklima i daginstitutioner og skoler, Skolegades Skole, kapacitet daginstitutioner, servicearealer, modtagekøkken samt grundkapitalindskud Risagerlund. Der er en lånepulje på 4,9 mio. kr. vedrørende øvrige områder. Her er cykelsti på Tolstrupvej i Brønderslev ændret til ekstraordinærasfaltvedligeholdelse. Der er 211.000 kr. til byfornyelsesprojekter, 222.000 kr. til lån til betaling af ejendomsskatter, 2,2 mio. kr. til køb af jord til byggegrunde samt 5,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. -Vi får brug for likviditet for at afbøde de værste følger af, at Brønderslev Kommune omkring skatteberegning, hvor der er valgt selvfinansiering frem for statsgaranteret. Det koster kommunen 70 mio. kr.

Forsiden