Kommunen laver aftale med sig selv

Kommunen som arbejdsgiver laver aftale med medarbejdere

BRØNDERSLEV:At være en rummelig arbejdsplads er det modsatte af at være snæversynet. Og vi vil i Brønderslev Kommune fortsætte og styrke vores indsats for at skabe plads til ikke mindst de, der pga. sygdom, anden hudfarve eller lignende kan have det svært. Det sagde borgmester Jens Arne Hedegaard (V), da han i går sammen med næstformand i det centrale samarbejdsudvalg, Lisbeth Fruensgaard, underskrev en partnerskabsaftale omkring forebyggelse, fastholdelse og integration på arbejdsmarkedet. Brønderslev er den første kommune i Vendsyssel, der laver en sådan aftale. - Vi må jo som kommune også selv følge i de gode eksemplers fodspor. Og det gør vi nu ved at underskrive en partnerskabsaftale med os selv som henholdsvis kommune og arbejdsgiver. Et godt arbejdsmiljø - såvel psykisk som fysisk - er en væsentlig del af vores personalepolitik. Og vi har i de seneste år oplevet, at mange af vores virksomheder både her i kommunen og vores nabokommuner skriver under. Gode medarbejdere har vi i Brønderslev, og derfor vil vi gerne gøre en indsats for at beholde dem. Og nogle har i en periode brug for en særlig ordning. Alle kan opleve at få et knæk enten psykisk eller fysisk, og her viser undersøgelser, at det er altafgørende, at man kan bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. - Vi gør det for at prøve at være med til at forebygge, at medarbejdere bliver langtidssygemeldte. Vi vil også gerne sikre, at de medarbejdere, der bliver syge, kan fortsætte med at være tilknyttet arbejdspladsen. Og endelig skal aftalen også være med til at sikre en bedre integration på arbejdspladsen, sagde Jens Arne Hedegaard. - Jeg vil bestemt heller ikke lægge skjul på, at det her også handler om økonomi. Udgifterne til sygedagpenge, førtidspensioner etc. er alt for høje i det offentlige. Og vi tror på, at vi med en tidlig indsats kan spare penge i det lange løb - og vigtigst af alt sikre den ansatte og vedkommendes familie en bedre tilværelse. - Som noget helt nyt er der i partnerskabsaftalen en mentorordning. Vi ved, at det kan være svært for f.eks. en flygtning at komme til en helt ny arbejdsplads med ukendte kollegaer, vaner og kultur. Med mentorordningen får den nyankomne en vejleder tilknyttet, som skal være med til at gøre integrationen på arbejdspladsen bedre. Vejlederen skal stå for at lære op på arbejdspladsen og generelt tage hånd om forløbet. I øvrigt en ordning vi også tager i anvendelse i forhold til fleksjobbere inden for ældre- og børneområdet. Lisbeth Fruensgaard siger, at hun også er glad for ordningen. I forvejen har Brønderslev Kommune partnerskabsaftale med Postområde Brønderslev, Danish Crown i Sæby, A/S Peder Nielsen Beslagfabrik, Pedershaab A/S, Cubic-Modulsystem A/S, Nordjyllands Amt og Sygehus Vendsyssel.