Kommunen lejer en socialrådgiver

Hals Kommune er på vej til at leje en socialrådgiver fra Aalborg Kommune i en periode på fire-fem måneder. Det sker i bestræbelserne på at få opnormeret og reorganiseret voksen-handicapområdet, og socialrådgiveren fra Aalborg Kommune lejes for at få et overblik over området, inden der i forbindelse med den kommunale budgetlægning for 2004 ses nærmere på, om der skal ansættes en eller flere nye medarbejdere inden for området - med hvad det medfører af kommunale ekstraudgifter. Socialudvalget har set på forslaget om at leje den nævnte socialrådgiver, og herfra er der blevet sagt ja til ideen. Det samme ventes økonomiudvalget at gøre i næste uge. Hvis der også senere i byrådet bliver sagt god for forslaget, vil lønnen til den lejede socialrådgiver blive udbetalt via den kommunale vikarkonto.