Lokalpolitik

Kommunen lukker tidligere

Slut med lang torsdag, men samlet åbningstid øget med halv time

HOBRO:Borgerne går ind i en lukket dør, hvis de banker på hos Hobro Kommune sidst på eftermiddagen for at få ændret skattekort eller stille spørgsmål til bistandshjælp eller boligydelse. De lange torsdage er af sparehensyn lagt på hylden. Tidligere holdt administrationen i Korsgade og på teknisk forvaltning ved havnen åbent til klokken 17.30 om torsdagen, så folk med dagarbejde kunne nå deres kommunale ærinder efter arbejdstid. Men fra nytår blev torsdagstiden indskrænket til klokken 16.30. Ændringen blev besluttet af byrådet under budgetforhandlingerne i efteråret. Det er ikke sådan, at personalet på rådhuset skal arbejde mindre. Men ved at droppe den lange torsdag, kan kommunekassen spare 60.000 kroner i forskudttidstillæg til medarbejderne. - Jeg tror ikke, ændringen giver anledning til de store problemer. Men vi vil naturligvis løbende holde øje med borgernes reaktioner. Er der behov for at øge åbningstiden igen, vil vi forelægge sagen for politikerne. Der skal jo laves et nyt budget til næste år, siger kommunaldirektør Kim Kristensen. Han gør i øvrigt opmærksom på, at Hobro Kommunes åbningstid samlet set er udvidet i 2003. Mens der klippes en time om torsdagen, drejes nøglen en halv time senere både mandag, tirsdag og onsdag. I alt er der adgang for personlig henvendelse 23 timer om ugen. Telefonerne er åbne 34,5 timer om ugen. - Hvis man ikke har mulighed for møde op på kommunen i åbningstiden, er der fortsat mulighed for at lave særlige aftaler med vore medarbejdere, understreger kommunaldirektør Kim Kristenen. - Man kan altid diskutere, om vore åbningstider er gode nok. Men jeg mener, at Hobro på det område ikke er dårligere end gennemsnittet. Kim Kristensen ligger ikke inde med statistik over, hvornår og hvor mange borgere, der henvender sig personligt hos den kommunale administration. - Men flere og flere søger informationer via internettet, siger Kim Kristensen. Hobro Kommunens åbningstider er: Mandag-onsdag kl. 10-14.30. Torsdag kl. 10-16.30- Fredag kl. 10-13.