Kommunen må betale eller beskytte fund

Udgravning af boplads kan blive meget dyr

HOBRO:Museumsloven taler klart. Bygherren betaler for arkæologiske udgravning, hvis der gøres fund under anlægsarbejde. Derfor kan Mariagerfjord Kommune få en temmelig stor ekstra regning for at byggemodne den kommende udstykning Møgelhøjparken ved Ølsvej i Hobro. Fundet af den yderst velbevarede jernalderboplads betyder, at et cirka 10.000 kvadratmeter stort areal omhyggeligt skal udgraves. Der er tale om en omfattende undersøgelse, der formentlig vil kræve flere måneders arkæologisk indsats. Mariagerfjord Kommune kan slippe. Men så skal den droppe at udstykke boliger på det berørte område, der dækker godt og vel en halv snes parcelhusgrunde. Samtidig skal der laves en ny lokalplan, som udtrykkeligt freder området for byggeri. - Vi er neutrale. Det er alene op til kommunen at vælge, hvad man vil, siger museumsinspektør Torben Sarauw fra Nordjyllands Historiske Museum Han erkender dog gerne, at han synes, det ville være spændende at udgrave arealet. - Men man skal huske på, at al arkæologi også er ødelæggelse af fortidsminder, men på en kontrolleret måde. Ofte ser vi gerne, at den slags fund bevares for eftertiden. Arkæologien udvikler jo hele tiden nye metoder og bliver dygtigere. Derfor vil fremtidens arkæologer få mere ud af en udgravning, pointerer Torben Sarauw. Han har lavet et budget for en eventuel udgravning, men henviser til kommunen med hensyn til beløbets størrelse. Det har ikke været muligt at træffe Lars Højmark, fagchef for park og trafik i Mariagerfjord Kommune, for at få oplyst prisen. I stiv arm Preben Christensen (S), formand for udvalget for teknik og miljø, har endnu ikke hørt om resultatet af de arkæologiske undersøgelser ved Ølsvej og kan derfor ikke udtale sig om, hvad kommunen vil. Men det kommer ikke bag på ham, at museet har fundet forhistoriske spor. - De er jo over alt omkring Mariager Fjord. Denne situation må vi tage i stiv arm, siger Preben Christensen, Hobro.