Kommunen nægter at modtage egen check

Skatteyder sendt i banken for at veksle check, som kommunen selv havde udstedt

AALBORG:Erik Schmidt fra Nørholm spekulerer over, om kommunen udsteder dækningsløse check. Han har oplevet, at kommunens egen kassedame har afvist at modtage sådan en check som betaling. - Jeg blev ærlig talt noget forundret, da hun nægtede at modtage checken, som kommunen selv havde udstedt, som betaling for min kones efterskat, fortæller han. Forleden modtog Erik Schmidt en krydset check på 7657 kroner i overskydende skat. Men samtidig modtog hustruen en efterregning fra skattevæsenet på 8699 kroner. Erik Schmidt bryder sig ikke om at gå og skylde penge væk. Så han gik ind i Borgerbutikken i Rantzausgade for at få sit mellemværende med Aalborg Kommune ud af verden. Med sig i lommen havde han den check, han selv havde modtaget fra skattevæsenet, samt 1100 kroner i kontanter. - Da jeg henvendte mig til damen ved skranken, fik jeg først at vide, at jeg ikke kunne betale på det girokort, som min kone havde fået tilsendt sammen med slutopgørelsen. Jeg skulle gå et andet sted hen i Borgerbutikken og få den byttet med et andet indbetalingskort. Dårlig service Erik Scmidt gjorde, som han havde fået besked på og henvendte sig atter til kassedamen. - Men da jeg så ville betale med den krydsede check, som jeg selv havde fået af kommunen, fortalte hun, at den måtte de ikke tage imod. Sådan er reglerne. I stedet bad kassedamen Erik Schmidt om at få checken vekslet i en bank og vende tilbage, når han kunne betale med kontanter. - Under protest gjorde jeg, som hun sagde. Det kan da ikke være rigtigt, at kommunen ikke vil tage imod sin egen check, siger manden fra Nørholm fortørnet. Tilmed havde han svært ved at finde en ledig parkeringsplads ved Borgerbutikken. Så alt i alt synes han, at der er tale om rigtig dårlig kommunal service. Oven i købet til en borger, der gerne vil af med nogle penge til kommunen. - Det er ikke damen ved kassen, jeg brokker mig over. Hun udfører jo bare sit arbejde. Men magen til bureaukratisk regel skal man da vist lede længe efter. Fjolleværk Skattechef Lars Møller Madsen, der også er chef for Borgerbutikken, erkender at det virker som overflødig bureaukrati, at kommunen ikke vil tage imod en krydset check, som den selv har udstedt. - Jeg forstår godt mandens reaktion. Han har ret i, at det umiddelbart virker som noget fjolleværk, og jeg vil sørge for at reglen bliver taget op til vurdering. Der er ingen grund til, at vi generer borgerne unødigt, siger skattechefen. For år tilbage var det i øvrigt muligt for ægtefæller at få en fælles slutopgørelse. Men den regel blev ændret i ligestillingens navn, så mand og kone i dag får hver deres opgørelse med check eller girokort, afhængig af om de har betalt for meget eller for lidt i skat det foregående år.