EMNER

Kommunen nu ind i vejstrid om grusgrav

Beboere føler sig klemt af grusgrav og glemt af kommune

Telefonledningerne til vejens ejendomme hænger på fjerde år i kabler tværs over grusgraven, hvor den private fællesvej for længst skulle have været genetableret. Beboerne har hidtil ikke kunnet råbe hverken kommune eller grusgravens indehaver op.Privatfoto.

Telefonledningerne til vejens ejendomme hænger på fjerde år i kabler tværs over grusgraven, hvor den private fællesvej for længst skulle have været genetableret. Beboerne har hidtil ikke kunnet råbe hverken kommune eller grusgravens indehaver op.Privatfoto.

FARSØ:Ingen adgang for uvedkommende. Sådan står der ved indkørslen til Svoldrupvej 44-48 i Farsø, men det er ikke vejens beboere, som står bag skiltet. Derimod er det Jydsk Stenindustri A/S, som gennem mere end halvandet år har ignoreret en kommunal kendelse om at skulle genetablere en privat fællesvej, og som senest har opsat skilte for at begrænse færdselen. Den private fællesvej er i dag fortsat erstattet med en grusgrav. Trafikken til og fra vejens to husstande samt tre husstande fra den tilstødende Svingelbjergvej ledes igennem grusgravens yderkant, og uden lokalkendskab er det umuligt at finde vej på denne del af Svoldrupvej, hvor GPS-informationer leder trafikanten direkte ind i grusgraven. Telefonledningerne til ejendommene hænger nu på fjerde år i kabler tværs over grusgraven, hvor den private vej engang lå. - Vi andre ventes at overholde lands lov og ret, men et privat firma kan åbenbart få lov at blæse på alting, siger Lilly Pedersen, som er en af de berørte beboere. Læs mere i NORDJYSKE søndag.