Lokalpolitik

Kommunen ønsker bopælspligt i Løkken

Befolkningstallet i Løkken falder, og tendensen ser ud til at fortsætte på trods af, at der bygges nye boliger i byen.

Der bliver flere fritidshuse i Løkken, også nybyggede som dem her i Josefines Have. Foto: Bent Bach

Der bliver flere fritidshuse i Løkken, også nybyggede som dem her i Josefines Have. Foto: Bent Bach

Fra 2002 til 2008 er indbyggertallet faldet fra 1571 til 1548 i Løkken by, og en væsentlig årsag hertil er, at flere huse vest for omfartsvejen sælges til fritidsbrug og dermed står tomme store dele af året. Tallene er fra forslaget til kommuneplan for Hjørring Kommune, og her er det også vurderingen, at halvdelen af husene i bymidten er blevet fritidsboliger i stedet for helårsboliger. Den livlige sommerby får dermed præg af at være en kulisseby i lavsæsonen for turisme. I et forsøg på at imødegå den udvikling lægger forslaget til kommuneplan op til en ny praksis for Løkken. Over nogle år skal der gennemføres en lokalplanlægning med det formål at håndhæve krav om helårsbeboelse. Dermed får de fire kystbyer Løkken, Lønstrup, Hirtshals og Tversted den samme retningslinie for boliganvendelse. Der er efterspørgsel efter parcelhusgrunde til helårsbeboelse, og i øjeblikket har kommunen ikke ledige grunde at sælge ud af. Der er udlagt arealer til boliger ved Søndergade og som omtalt andetsteds lægger kommuneplanen op til en byudvikling i den sydøstlige del af byen.