EMNER

Kommunen ønsker ulovligt opført hus revet ned

Teknisk udvalg starter det nye år med en byggesag med negativt fortegn

Hvor langt de fleste byggesager handler om tilladelse til at bygge nyt eller til at udvide eksisterende byggeri, skal kommunens udvalg for miljø og teknik på mandag behandle en helt anderledes byggesag, nemlig om et ulovligt opført sommerhus i Hjardemål Klit skal rives ned. Kommunen blev opmærksom på byggeriet, da ejendommens daværende ejer sidste år henvendte sig med en anmodning om at frastykke den grund, huset ligger på. Ifølge kommunens oplysninger skulle der nemlig ikke ligge et hus på det pågældende grundstykke. Siden er ejendommen - og dermed også det ulovligt opførte sommerhus - solgt til en ny ejer, som også har fået besked om at der skal findes en løsning på forholdene, herunder om det er muligt at lovliggøre sommerhuset. Forvaltningens umiddelbare vurdering er, at det ikke er muligt, fordi et ønske om at bygge et sommerhus på stedet under alle omstændigheder bliver afslået, dels fordi området er i landzone, dels fordi det ligger indenfor kystnærhedszone, hvor der ikke må bygges nye sommerhuse. Derfor er forvaltningens vurdering, at huset skal fjernes, fordi der ikke er hjemmel i lovgivningen til at lovliggøre byggeriet. Det bliver nu op til udvalget at afgøre, om kommunen skal varsle et påbud om lovliggørelse af forholdet, hvilket kræver, at huset skal væk.