EMNER

Kommunen opgav lys ide

En tilsyneladende god ide til at spare kommunale udgifter er blevet opgivet af politikerne i Hadsund Kommune, længe inden den blev ført ud i livet. Ideen blev fostret på plejecentret Bernadottegården, hvis pedel Anders Thorup Toft tidligere havde sit eget el-installatørfirma. Det har han solgt, men kvalifikationerne til at rumstere med elektriske dingenoter har han i behold. Deraf opstod ideen om at forny hans autorisation og lade ham stå for løbende drift og vedligeholdelse. I første omgang selvfølgelig på Bernadottegården, men også på andre af kommunens institutioner. Men ideen vakte modstand blandt el-installatørerne, og den kommunale indlicitering er nu opgivet.