Lokalpolitik

Kommunen opgav lysende ide

Elbranchen protesterede mod, at kommunen ansatte sin egen elektriker

HADSUND:En tilsyneladende god ide til at spare kommunale udgifter er blevet opgivet af politikerne i Hadsund Kommune, længe inden den blev ført ud i livet. Ideen blev fostret på plejecentret Bernadottegården, hvis pedel Anders Thorup Toft tidligere havde sit eget el-installatørfirma. Det har han solgt, men kvalifikationerne til at rumstere med elektriske dingenoter har han beholdt. Deraf opstod ideen om at forny hans autorisation og lade ham stå for løbende drift og vedligeholdelse. I første omgang selvfølgelig på Bernadottegården, men også på andre af kommunens institutioner. - Tanken var at opsige nogle af de kontrakter, vi havde om for eksempel tilsyn af tyverialarmer, forklarer rådhusets sekretariatschef Lis Hald, der har formidlet kontakten mellem Bernadottegården og politikerne i økonomiudvalget. Hun fortæller, at en løselig beregning viste en mulig besparelse på 50.000 kroner årligt, men at en del af pengene skulle gå til aflønning i kraft af, at pedellen ville få en ny jobfunktion. Altså en beskeden besparelse, som der dog ikke blev noget af. Brødnid Ideen vakte nemlig modstand blandt el-installatørerne. I branchen har man ikke for vane at stikke hovederne sammen i tide og utide, men den kommunale indlicitering samlede alle kommunens el-installatører til et møde på Als Kro og Badehotel. De fleste af dem var klart imod tanken. Og siden har man på forskellig vis markeret sin modstand, hovedsageligt via uformelle kontakter til politikerne i byrådet. Grunden til utilfredsheden er, at man ikke har større lyst til at miste omsætning. Heller ikke selvom man kunne spare et par øre i skat. - Det er da brødnid. Det kan vi da lige så godt erkende. Det er forretning det hele, siger installatør Aksel Christensen, Skelund, der af flere af sine kolleger udpeges som talsmand i denne sammenhæng. - Nok fordi jeg kender flere af politikerne. Hvis jeg skulle have bestemt alene, så tror jeg ikke, jeg havde foretaget mig noget, fortæller Aksel Christensen, der ellers selv stod til at miste omsætning. Han har drift og vedligehold af el på plejecentret Skovgården som ansvarsområde og vurderer, at han på den konto omsætter for 50.000-60.000 kr. om året. Aksel Christensen oplyser, at han blandt andet har haft kontakt til Rita Moore og borgmester Karl Christensen. Spild af krudt Og branchens protest har båret frugt. I økonomiudvalget har man valgt at feje ideen af bordet. Dog ikke fordi man mener at have været på gale veje. - Men der var i den samlede kreds af el-installatører meget modstand imod det, og da der ikke er tale om et større beløb, skar vi i økonomiudvalget igennem og sagde, at dén diskussion ville vi ikke bruge 18 sekunder på, fortæller Karl Christensen. Han er dog en kende forundret over holdningen hos installatørerne. - Som jeg har gjort dem opmærksom på, så har vi en servicemedarbejder på rådhuset, der har en fortid som tømrer, og han render da også rundt med både boremaskine og hammer og laver forefaldende arbejde, uden at nogen hidser sig op over det. Den eneste forskel er, at der over for elektrikerne kræves argumentation, men det gider vi altså ikke spilde krudt på, siger Karl Christensen. Han bemærker i øvrigt, at de pågældende opgaver næppe kan være af større økonomisk betydning for branchen. - Jeg gætter på, at der næppe er det store dækningsbidrag i at starte bilen i Skelund for at tage til Visborg og skifte en sikring. Det vil man vel nærmest helst være fri for, siger borgmesteren. Han finder nogen bekræftelse af sine gisninger i det faktum, at kommunen ikke fik et eneste bud, da man udbød drift og vedligehold af elektricitet på den nye skole. - Og tænk nu, hvis vi har en opgave, som vi ikke kan få udført, og som vi heller ikke må udføre selv. Hvad skulle vi så gøre, spørger Karl Christensen.