Lokalpolitik

Kommunen redder vandrerhjem

Økonomiudvalget tror på, at vandrerhjemmet er i fremgang

HUNE:Pandrup Kommune redder Blokhus-Hune Vandrerhjem fra lukning ved at give vandrerhjemmet en garanti på yderligere 175.000 kr. Økonomiudvalget indstillede i går til byrådet at give garantien, fordi vandrerhjemmet er kommet i alvorlige økonomiske problemer. Og da det ikke er lykkedes at nå frem til en løsning med Hvetbo Herreds Sparekasse, som er vandrerhjemmets pengeinstitut, havde vandrerhjemmets bestyrelse ikke mange livliner tilbage, bekræfter formand Flemming Dahl Jensen. Vandrerhjemmets kassekredit er nu på 99.000 kr., og der var ikke udsigter til, at den kunne bliver forhøjet. Samtidig ligger vandrerhjemmet inde med regninger for at samlet beløb på 100.000 kr., der er forfalden til betaling. Økonomiudvalget kunne altså vælge imellem at give forhøje garantien fra 75.000 til 250.000 kr. eller give afslag. Den sidste løsning ville betyde et tab for kommunen på 355.000 kr. samt et ringere tilbud til turisterne, da vandrerhjemmet sandsynligvis måtte dreje nøglen om. - Vi ser gerne, at turisterne i området har mulighed for at overnatte på et vandrerhjem. Det har også været et væsentligt argument, at vandrerhjemmet er inde i en positiv udvikling og sidste år havde 6.100 overnatninger. Det ser ud til, at vandrerhjemmets drift kan hænge sammen, siger borgmester Flemming Jansen (V), der har noteret sig en stigning i antallet af overnatninger på vandrerhjemmet. Siden 1998 er antallet steget fra 4.702 til 6.100, og fremgangen fra 2001 til 2002 var på knap 1.000 overnatninger. Der følger dog visse krav med økonomiudvalgets beslutning. Kommunen vil i fremtiden holde et mere vågent øje med vandrerhjemmets økonomi. Politikerne forlanger, at vandrerhjemmets regninger straks betales, og at fremtidige anlægsinvesteringer skal godkendes af økonomiudvalget. Derudover opfordrer udvalget til, at der bliver kigget på indtægterne, da politikerne mener, at priserne er forholdsvis lave. Endelig ønsker udvalget, at der optages forhandling med Skov- og Naturstyrelsen om at overtage bygningerne vederlagsfrit. - Vi har ingen interesse i at være med til at forbedre bygningerne, sålænge det er Skov- og Naturstyrelsen, der ejer dem, siger Flemming Jansen. Rimelige betingelser Bestyrelsesformand Flemming Dahl Jensen er glad for økonomiudvalgets støtte. - Det er utrolig godt for hele området, fordi vandrerhjemmet bidrager med 6.100 overnatninger, hvilket også kommer de forretningsdrivende til gode. Det er fair nok, at kommunen stiller nogle betingelser. Hvis kommunen overtager bygningerne, vil det være helt perfekt, siger Flemming Dahl Jensen. Han slår fast, at der siden 1998 er kommet væsentligt bedre styr på driften af vandrerhjemmet. Han påpeger, at det er på grund af anlægsinvesteringer, at vandrerhjemmet er kommet i klemme. Der er investeret 734.000 kr., fordi det har været nødvendigt at foretage en omfattende renovering, men vandrerhjemmets gæld er nedbragt til 100.000 kr. i løbet af det seneste år, påpeger formanden, som føler, at Hvetbo Herreds Sparekasse ikke har behandlet vandrerhjemmets særligt godt. - Det er mærkeligt, at sparekassen lukker for kassen, når vandrerhjemmet aldrig har gået bedre, og at det sker lige før en ny sæson begynder. Jeg har svært ved at foprstå, at sparekasewen reklamere med, at de er positive, siger Flemming Dahl Jensen, der tilføjer, at vandrerhjemmet ikke længere ønsker at være kunde hos pengeinstituttet. Sparekassedirektør Jens Boelskifte oplyser, at sparekassen har foretaget en vurdering ud fra de tal, der var tilgængelige. Han ønsker ikke at kommentere sagen yderligere, da sparekassen har tavshedspligt, når det gælder relationer til kunderne.