Lokalpolitik

Kommunen retter op på forsømmelse

@$:BRØNDERSLEV:Brønderslev Byråd retter straks op på en forsømmelse, og ingen kan drages til ansvar. Der lægges kloakker ind til lejlighederne Kvædevej 11 og Pagodevej 8 i Serritslev - den tidligere kommunale materielgård - hvor der er indrettet lejligheder. Ingen var klar over, at der ikke var kloakeret, og først for nylig fandt man ud af, at spildevandet ledes ud i en grøft. Byrådet sagde ja til at bevilge de 200.000 kr., det koster at etablere kloakledningen. Borgmester Jens Arne Hedegaard (V) konstaterede, at der er tale om en svipser, der straks må rettes op på. Ole Lysgaard Jensen (V) spurgte, om det er rimeligt, at forbrugerne skal betale. Han har derfor bedt borgmesteren undersøge forholdene. Og borgmesteren har lovet en redegørelse. Der er ingen, der har kunnet fortælle, hvorfor der aldrig er blevet etableret kloakker.Men det stammer helt tilbage fra Serritslev Kommunes tid - før 1970. Og Jens Arne Hedegaard kunne endda fortælle, at arbejdet er sat i gang, for ikke at trække sagen yerligere ud.