Lokalpolitik

Kommunen risikerer erstatningskrav i byggesag

Køberen tror, at kommunen trækker sagen i langdrag for at score kassen på at sælge grunden igen

Kom­mu­nen og Bill Niel­sen, som kom­mu­nen har solgt ka­ser­ne­grun­den i Skagen til, er langt fra eni­ge om, hvor­dan grun­den skal bru­ges. AR­KIV­FO­TO: BENT JA­KOB­SEN

Kom­mu­nen og Bill Niel­sen, som kom­mu­nen har solgt ka­ser­ne­grun­den i Skagen til, er langt fra eni­ge om, hvor­dan grun­den skal bru­ges. AR­KIV­FO­TO: BENT JA­KOB­SEN

SKAGEN:- Denne sag kan kun ende på to måder og det er begge måder som vil resultere i at jeg fremsætte et erstatningskrav overfor kommunen, for det er absolut ikke i overensstemmelse med det, der var en væsentlig del af betingelserne i Skagen Kommunes udbudsmateriale. Det siger projektansvarlig Bill Nielsen, Aalborg, som står bag det firma, NLC Skagen ApS., som i fjor købte den store kasernegrund på Jens Winthers vej i Skagen. Bill Nielsen er overbevist om, at Frederikshavn Kommune nu forsøger at spænde så meget ben for det byggeprojekt, der i sin tid var en væsentlig grund til, at han kunne købe grunden, at den kan forlange handlen annulleret. Prisstigning - Grundpriserne i området er steget meget siden kasernegrunden blev handlet, og jeg vil tro, at værdien i dag er op mod det dobbelte. Det ved kommunen også, for det har man kunnet se på de priser, der er betalt for både produktionsskolen og den tidlige Skagen Radio-bygning. Begge grunde ligger i umiddelbar nærhed af kasernegrunden. - Ved at få handlen annulleret, mener kommunen, at den kan sende kasernegrunden i et nyt udbud og dermed score en væsentlig større gevinst, siger Bill Nielsen. Helårsboliger - Jeg har på et af de møder, der har været holdt med kommunen om byggeriet, tilbudt, at jeg i stedet for det oprindelige projekt med ferielejligheder og hotel med tilhørende wellnessafdeling, byggede helårsboliger på grunden. Det kunne løse problemerne omkring, hvorvidt der er tale om et sommerhusbyggeri eller ej. - Men det blev blankt afvist fra kommunen side. Hvis der skal bygges helårsboliger på grunden, så kan det først ske efter at den har været i et nyt udbud, fik jeg at vide. Og på det samme møde fik jeg også direkte at vide, at jeg bare kunne handlen gå tilbage, siger Bill Nielsen. Til udvalget Lokalplanen for området forelægges på tirsdag udvalget for plan- og miljø til endelig behandling. Det sker efter, at den har været fremlagt offentligt af to omgange. Første gang, hvor det var den gamle Skagen Kommune, som fremlagde planen, gjorde Nordjyllands Amt indsigelse mod den, fordi amtet mente, at planens mulighed for at bygge ferieboliger uden bopælspligt, svarede til, at kaserneområdet blev et nyt sommerhusområde. Og der må ikke udlægges nye sommerhusområder i den kystnære zone. Indsigelsen resulterede i, at kommunen ændrede formuleringen, så da lokalplanforslaget blev fremlagt anden gang - denne gang i begrænset høring - var der tale om hotelferielejligheder og hotel med tilhørende faciliteter. Behov for hotel Det er en plan, som amtets afløser, Miljøcenter Århus, kan acceptere, hvis kommunen kan dokumentere, at der er behov for et hotel med 20 værelser og omkring 70 hotelferielejligheder mere i Skagen. Kommunen dokumenterer behovet ved at henvise til, at der er næsten 100 procents belægning på de eksisterende hoteller i højsæsonen. - Det man får, hvis man bygger som den nye lokalplan giver mulighed for, er noget, jeg ikke kan forestille mig, kommunen reelt ønsker, og det er noget, som slet ikke svarer til det projekt, der i sin tid var forudsætningen for at jeg kunne købe grunden. Og det er noget, jeg ikke ønsker at realisere, siger Bill Nielsen. Krøyers Bill Nielsen sammenligner det, den nye lokalplan giver mulighed for, med det store hotelferiecenter Krøyers i Gl. Skagen. - Der er stort set ikke et menneske på Krøyers, og helt ærlig, så tror jeg ikke, at kommunen ønsker, at der på kasernegrunden skal være et stort ferieprojekt, hvor der heller ikke kommer nogen, siger Bill Nielsen. - Men det bliver det, de får, hvis de kører lokalplanen igennem, som den er nu. - Men så får de også en erstatningssag, siger Bill Nielsen. Bill Nielsen oplyser, at der ikke har været møder med kommunen om projektet på kasernegrunden den seneste måneds tid. - 17. september meddelte kommunen, at man ikke ønskede at holde flere møder med mig om projektet. Det var der ingen grund til, fik jeg at vide. - Det synes jeg i sig selv er meget underligt. Kommunen har trods alt solgt grunden til mig både fordi jeg var højestbydende og fordi jeg havde et projekt, som passede med de krav, der var stillet i udbudsmaterialet. Langdrag - Alt i alt ser det for mig ud, som om man nu blot forsøger at få projektet trukket så meget i langdrag, at man med henvisning til skødet kan forlange handlen ophævet og dermed få lejlighed til at udbyde den til salg igen - og det til en væsentlig højere pris end de cirka 24 millioner kroner, jeg gav, siger Bill Nielsen. - Som sagen står nu, og hvis man ender med at godkende lokalplanen, kan sagen kun ende på to måder, og begge resulterer i et erstatningskrav, siger Bill Nielsen. - Hvis kommunen ender med at ophæve handlen og udbyder den til salg, kommer erstatningskravet til at lyde på den merpris, kommunen får for grunden. Det er jo ganske enkelt at gøre op. - Og hvis jeg på baggrund af lokalplanen tvinges til at bygge et ¿nyt Krøyer,¿ følges det også af et erstatningskrav, hvor det bliver noget, som jeg har vanskeligt ved at forestille mig, der er økonomi i, siger Bill Nielsen.