Kommunen rykker ind på Godsbanearealet

Borgmesterens forvaltning lægger op til, at lejemål rykkes ned på campusområdet.

Aalborg Kommune vil nu helt konkret gå ind og understøtte udviklingen på Godsbanearealet med huslejekroner. Borgmesterens forvaltning foreslår magistraten, at kommunen fra efteråret 2012 lejer et areal på 950 kvadratmeter i et byggeri, som Boligselskabet Fjordblik opfører. Desuden lægger borgmesterens forvaltning op til, at andre af kommunens nuværende lejemål af tilsvarende størrelse også flyttes til det kommende Campusområde. Kommunen har rigtig mange lejemål i dag, så derfor kan man fylde mange kvadratmeter på Godsbanearealet. - Vi har mange fremmede lejemål, jeg tror vi lejer for cirka 100 mio. kr. af andre, både plejehjem og alt muligt andet, siger kommunaldirektør Jens Kristian Munk. Nu skal direktørgruppen se på mulighederne. - Vi har jo mange mindre lejemål herinde i byen, det vil vi se på i en samlet analyse, som vi sidder og arbejder vedvarende med, siger Jens Kristian Munk. Hvilke kommunale afdelinger eller kontorer, der skal pakke flyttekasserne, beslutter man først senere. - Det har vi ikke gjort op endnu, vi laver strukturforandringer hele tiden. De har lige lavet strukturændringer på ældre- og handicapforvaltningen, hvor de er gået ned på færre lokaler. Der bliver lokaler ledige hele tiden, og det vil vi se på i en samlet analyse. Det er først fra efteråret 2012, at vi i givet fald skal rykke ind. Aalborg Kommune vil med lejemålene godt være med til at skubbe gang i udviklingen på Godsbanearealet. - Det er for at være med til det og være pioner på området. Netop lejemålet hos Boligselskabet Fjordblink er da også en reel hjælpende hånd, for mens boligselskabet står for opførelsen af familieboliger og ungdomsboliger, så skal det ifølge almenboligloven være en privat bygherre, der skal opføre bygningernes erhvervsareal. Og i dette tilfælde har de to private investorer, som Fjordblink forhandler med, ønsket sikkerhed for huslejeindtægt for erhvervsarealerne før byggeriet er færdigt. Og her fylder kommunen altså et hul. Hvis magistraten siger god for det første lejemål og dermed også fremtidige lejemål på Godsbanearealet, er det i første omgang direktørgruppen i kommunen, der i løbet af efteråret skal se på, hvor mange lejemål, der kan blive tale om. Flytteplanerne skal tænkes ind i direktørgruppens plan for kommunens egne bygninger og fremmede lejemål.