Kommunen skal betale for Ellidshøj-elever

AALBORG:Aalborg Kommune kommer til at betale for de skoleelever, der bor i Aalborg Kommune, men som ønsker at gå i skole i Støvring, Det slår undervisningsminister Bertel Haarder (V) fast i et svar til det nordjyske folketingsmedlem Per Clausen (EL.). Per Clausen havde spurgt undervisningsministeren, om kommunerne ville få dækket de ekstra udgifter, som kommunen vil få i forbindelse med en ny lov om frit valg over kommunegrænser, og om dette kunne være et udtryk for økonomisk ansvarlighed fra regeringens side. Loven forventes vedtaget i april og den betyder, at man frit kan vælge skole over kommunegrænsen, og at bopælskommunen skal betale for skolegangen i en anden kommune. For Aalborg Kommune betyder det, at den skal betale for de Ellidshøj-børn, som ønsker at gå i skole i Støvring. Udgangspunktet er, at kommunerne indbyrdes laver en aftale om betaling for udenbys elever, mens hvis de ikke kan blive enige om en aftale, skal bopælskommunen betale. "Ofte går valg af skole på tværs af kommunegrænser begge veje, hvorfor afregning kommunerne imellem kun vil betyde administrativt besvær. Den tilbagefaldsmodel for afregning, som lovforlaget anviser, og som gælder i dag, finder jeg rimelig og hensigtsmæssig," skriver ministeren i sit svar til Per Clausen.