Socialforsorg

Kommunen skal betale mere for rengøringen

Konkurrencerådet påbyder Aalborg Kommune at dokumentere det reelle tidsforbrug hos pensionisterne

AALBORG:De priser for rengøring hos pensionister, som Aalborg Kommune hidtil har opereret med, er konkurrenceforvridende. Derfor tvinges kommunen nu til at betale de private firmaer, der byder sig til, syv kroner mere i timen. Det er konkurrencerådet, der påbyder Aalborg Kommune at betale de private firmaer nogle flere penge. Rådet vurderer, at timeprisen for den kommunale rengøring ikke svarer til de faktiske omkostninger. Udover at betale syv kroner mere i timen til de private firmaer skal Aalborg Kommunes ældre- og handicapforvaltning i løbet af de næste tre måneder dokumentere, at beregningen af timeprisen er baseret på det antal timer, der rent faktisk er brugt på at gøre rent ude hos pensionisterne. Hvis den tid, der reelt er brugt på rengøring viser sig af være mindre, vil timeprisen blive endnu højere. - Firkantet sagt er vores konklusion, at Aalborg Kommune har ydet støtte til sin egen rengøringsfunktion ved at beregne en for lav pris, siger Finn Porsborg, der er kontorchef i Konkurrencerådet. Sagen er en følge af den såkaldte fritvalgsordning, som trådte i kraft 1. januar 2003. Ordningen betyder, at private virksomheder har mulighed for at konkurrere med det offentlige på forskellige serviceydelser såsom madudbringning, rengøring og hjemmepleje hos pensionister. Aalborg Kommune beregnede, at en times rengøring hos en pensionist koster 170 kroner alt medregnet. Det betød, at interesserede rengøringsfirmaer skulle udføre arbejdet til samme timepris. Brancheorganisationen for handels-, transport- og serviceerhvervene nægtede at tro på, at Aalborg Kommune kunne udføre rengøringen så billigt, og sagen havnede på Konkurrencerådets bord. Nu er der altså faldet en afgørelse, som utvetydigt siger, at Aalborg Kommunes beregnede pris er for lav. Konkurrencerådet betvivler på ingen måde Aalborg Kommunes udregninger. Men samtidig slår Konkurrencerådet også fast, at kommunens udbredte anvendelse af folk i aktivering i sig selv er konkurrenceforvridende. I en privat virksomhed må højst 20 procent af styrken være aktiverede, men i Aalborg Kommune er procentdelen i rengøringsordningen noget højere. Og aktiverede er langt billigere arbejdskraft end ansatte i et ordinært job. Derfor bør Aalborg Kommunes økonomiske fordel ved at anvende forholdsvis mange bistandsklienter til rengøring indgå i udregningen, fastslår Konkurrencerådet. Ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard (K) har taget Konkurrencerådets afgørelse til efterretning. Hun opfatter det ikke som et nederlag, men glæder sig tværtimod over, at Aalborg Kommune fortsat kan anvende aktiverede til at gøre rent hos pensionisterne. - For mig at se er det en sejr, at vi fortsat kan bruge aktiverede i rengøringsordningen. Jeg mener, at det er et socialt ansvar, som vi bør leve op til, og vi vil stadigvæk være villige til at aktivere alle de bistandsklienter, socialforvaltningen beder os om, siger hun. Stikprøver Anni Kjeldgaard påpeger, at cirka halvdelen af de aktiverede i rengøringen ender med at få et fast job. Rådmanden har også indvilget i at skaffe dokumentation for, at den kommunale rengøring rent faktisk bruger den opgivne tid ude hos pensionisterne. Det kommer til at foregå som stikprøvekontroller. - Ingen kommuner i kongeriget Danmark kan i dag leve op til Konkurrencerådets dokumentationskrav, som er meget firkantede. Men nu går vi omgående i gang med arbejdet, og for at sikre en enkel og troværdig dokumentation bliver der indkøbt elektronisk udstyr til formålet, siger hun. I øjeblikket får den kommunale rengøringsordning konkurrence af tre private firmaer, som tilsammen gør rent hos cirka 250 pensionister i Aalborg Kommune. Ialt er der cirka 4000 pensionister, som får gjort rent på det offentliges regning. Anni Kjeldgaard regner med, at omkring hver 10. pensionist på et tidspunkt vil have et privat firma til at gøre rent. Samtidig håber hun, at den kommunale rengøringsordning får mulighed for at sælge ekstra rengøring til pensionisterne ligesom de private firmaer.