Kommunen skal følge gældende lov

FLYGTNINGE:Når jeg ser bort fra en lille gruppe ihærdige, landsdækkende læserbrevsskribenter, der igen og igen i NORDJYSKE Stiftstidende giver udtryk for deres foragt og ligegyldighed over for mennesker med en anden kulturbaggrund, har jeg egentligt den opfattelse, at vi nu endelig er nået til enighed om, at flygtninge skal mødes med tilbud og forventninger. Tilbuddet skal være en rimelig og tålelig tilværelse i Danmark, når man først er accepteret og har fået asyl. Forventningerne går på, at flygtningen lærer dansk og finder sig et arbejde. Forholdet mellem tilbud og forventninger forekommer temmelig skævt - hvordan lærer man sproget, hvordan finder man et arbejde? I Aabybro Kommune besluttede kulturudvalget 28. maj - vel vidende, at det var/er i strid med gældende lov - at vente med oprettelsen af en modtage-børnehaveklasse, indtil behovet og tilstrækkeligt med børn var der. Altså fastholdt man 17 kurdiske børn i Thomasmindeparkens Børnehave. Jeg kender intet til børnehaven, men jeg har mine tvivl med hensyn til den tidlige sprogstimulering af flygtningebørn i alderen 3-6 år, loven taler om. Det yngste barn i børnehaven er to år, og det ældste er otte år. Der er ikke behov for den store tankevirksomhed for at indse, at personalet og børnene stilles overfor en umulig og urimelig opgave. I juli forlød det, at en modtage-børnehaveklasse ville blive etableret efter sommerferien og senest i midten af september. 7. september erkender kulturudvalgsformanden (Karlo Jensen, red.) her i NORDJYSKE "at der er lovkrav om at tilbyde de yngste flygtningebørn en tidlig sprogstimulering. - Og det er meget vigtigt, at børnene får den af hensyn til integrationen." 21. september oplyser kulturudvalgsformanden, at der nu kommer yderligere otte flygtningebørn til kommunen - beslutningen 28. maj byggede på, at man ventede til, der var "tilstrækkeligt med børn" - det er der så nu. Eller forestiller man sig i kulturudvalget, at alle 25 flygtningebørn kan placeres i Thomasmindeparkens Børnehave? De seks børn i børnehaven, der er fyldt seks år, bør her og nu placeres i en modtage-børnehaveklasse, så de i august 2003 kan starte i 1. klasse i deres distriktsskole. Fortsætter kulturudvalget sin hovedløse og uansvarlige handlemåde, vil disse børn være fyldt otte år, når de starter i 1. klasse og deres dansk-kundskaber vil bære præg af, at de er placeret i en børnehave sammen med børn i 2-3 års alderen. Hvad med pigen, der er 8 år? Skal hun starte i 1. klasse som 10-årig? Vi taler om at give tilbud og stille krav, men vi bør også tale om ansvarlighed! Selvfølgelig kan man ikke forvente, at kulturudvalgsmedlemmerne har forstand på sprogstimulering, men det er dog ret indlysende, at tilbyder vi ikke sprogstimulering til førskolebørnene, skal vi heller ikke forvente, at de uden videre kan indgå i skolens normalklasser. Kulturudvalget handler i ly af et byrådsflertal, derfor overser det totalt, de problemer den nedværdigende behandling skaber - ikke blot en udskydelse af problemer, men måske også en væsentlig forøgelse af dem. Kan man ikke andet, kan man da følge gældende lov!