EMNER

Kommunen skal gribe ind i taxisag

IK Rosendals minikonkurrencepiger placerede sig midt i feltet ved springrytmekonkurrencen i Randers. Privatfoto

IK Rosendals minikonkurrencepiger placerede sig midt i feltet ved springrytmekonkurrencen i Randers. Privatfoto

TAXIKØRSEL:NORDJYSKE havde den 21. december 2008 en artikel om ni taxivognmænds klage til Mariagerfjord Kommune over den måde lægekørsel m.v. blev kørt på. Artiklen ydede imidlertid ikke hverken de klagende vognmænd eller klagen fuld retfærdighed, idet den mere fremstod som et forsvar for de ulovlige forhold. Når en opgave sendes i EU-udbud, er det udbyderens forpligtelse at påse, at opgaven efterfølgende udføres i henhold til udbuddet og i henhold til gældende lovgivning. Når en udbyder efterfølgende bliver gjort bekendt med, at opgaven udføres ulovligt, har denne pligt til straks at gribe ind og få rettet op på tingene. I dette tilfælde foreligger der beviser i form af fotos, som viser nogle af overtrædelserne, hvorfor kommunen straks burde have stoppet ulovlighederne. Tilladelse til taxikørsel gives til køretøjer, som kan medtage maksimalt 8 passagerer. Køretøjer, som kan medtage flere end 8 passagerer, skal have tilladelse efter busloven. Køretøjer, som har tilladelse efter taxiloven, må kun medtage det antal passagerer, den er godkendt til. Køretøjer, som har tilladelse efter busloven, skal mindst medtage 5 passagerer, med mindre den ene er i kørestol. Det betyder, at Hadsund Taxi ikke lovligt kan befordre enkeltpersoner til læge i køretøjer, der har bustilladelse, med mindre personen er i kørestol. Benny Melgaard anfører, at denne kørsel foregår i hele regionen. Det har han selvfølgelig ret i, men der er den forskel, at når det er et trafikselskab, der udbyder denne kørsel, så er det rutekørsel og så må det gerne foregå i busser. Da kommunen ikke har mulighed for at udstede rutetilladelser, kan den kommunale kørsel ikke køres i busser. Formanden for sundheds- og omsorgsudvalget Poul Bergmann oplyser, at udvalget ikke har taget stilling til sagen, men henviser i stedet klagerne til at klage til SKAT. Dette er helt klart et forsøg på at skubbe problemet over til andre, hvilket ikke klæder kommunens politikere. Desværre ser vi alt for tit, at offentlige myndigheder i forbindelse med udbud kun ser på pengene og ikke ser på, om den lavestbydende overhovedet har mulighed for at løse opgaven. Hvis kommunen i gennemgangen af de indkomne tilbud havde sat brydernes vognpark op imod det antal kørsler, som skulle køres, ville man have kunnet se, at Hadsund Taxi ikke havde kapacitet til at løse opgaven, idet de ikke råder over det fornødne antal taxier. I stedet for at afvise tilbuddet, vælger man at antage dette og derefter lade byderen udføre opgaven ulovligt. Hvilket er meget uheldigt.