Kommunen skidt fra start i sag om beskyttet natur

Beslutningen om at trække det grønne råd ind som sagsbehandler vækker undren VORRING: Thisted Kommune er kommet dårligt fra start i sin behandling af en fuldstændig klokkeklar miljøsag. Sådan vurderer Holger Søndergaard, Tved, situationen efter at kommunens udvalg for miljø og teknik i sidste uge besluttede at inddrage kommunens grønne råd i behandlingen af en miljøsag, som fra forvaltningen entydigt var indstillet til et afslag på det ansøgte. Sagen handler om en ansøgning om dispensation til at lade 2-300 kubikmeter jord blive liggende på et areal ved Vorring, der har såkaldt paragraf tre status efter naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at der ikke kan gives tilladelse til at ændrede områdets naturtilstand. Så bort fra indstilling Da udvalget for miljø og teknik havde ansøgningen til behandling, valgte udvalget at se bort fra en klar indstilling om at sige nej til dispensationen for i stedet at bede det grønne råd udtale sig, inden der træffes en politisk afgørelse i sagen. Udvalgets fremgangsmåde vækker undren flere steder, blandt andet hos Holger Søndergaard. Han har registreret paragraf tre områder for det gamle Viborg Amt og betegner engarealet ved Vorring som et helt klart paragraf tre område. - For mig at se er der overhovedet ingen sag. Det hele burde være afgjort med et nej til ansøgningen om dispensation, siger Holger Søndergaard, som i dag er konsulent for Miljøcenter Aalborg, hvor han blandt andet arbejder med Natura 2000 og miljøovervågning. Han har tidligere repræsenteret Biologisk Forening for Nordvestjylland i den daværende Thisted Kommunes grønne råd. - Hvis udvalget nu vurderer, at det grønne råd skal drages ind i behandlingen af enkeltsager, er det for mig at se en hel ny funktion for rådet, der risikerer at blive taget som gidsel i en sag, siger Holger Søndergaard. Lå hos amterne Miljøsager af denne art var tidligere en amtslig opgave. Som led i strukturreformen er de nu overtaget af kommunerne, og Holger Søndergaard vurderer, at sagen fra Vorring er en rigtig dårlig start for Thisted kommune. - Dels er det en ganske lille sag, dels burde afgørelsen være helt klokkeklar og i overensstemmelse med forvaltningens indstilling. Jeg kan da godt være bekymret for, hvordan Thisted Kommune fremover vil håndtere det miljøområde, den har overtaget fra amtet, når en sag som den her giver så store vanskeligheder for udvalget for miljø og teknik. Thisted Dagblad erfarer, at Vorring-sagen er med som et punkt på dagsordenen til det næste møde i det grønne råd. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk

Breaking
Følg snestormens rasen live - politiet vil have lastbilerne af vejene
Luk