Lokalpolitik

Kommunen slipper for teletaxi-udgift

Det koster til gengæld nogle påtænkte aftenture på rute 215 - man vil kæmpe for rute 212

DRONNINGLUND:Kommunen slipper for en ekstra udgift til teletaxier på 175.000 kr.. En udgift som Nordjyllands Trafikselskab i første omgang havde lagt op til, at kommunen skullde afholde. Men nu har NT sadlet om i forbindelse med et nyt oplæg om køreplanen, der nu skal i offentligt høring til 1. august. I stedet betaler amtet pengene men til gengæld, får det også konsekvenser for enkelte ruter. F. eks. var det i første omgang tiltænkt at lave en aftenrute med teletaxi på rute 215, men det er nu taget af bordet, når amtet selv skal til pengepungen. Kommunen havde i går et møde med NT, hvor bl.a. formanden for NT, amtsborgmester Orla Hav (S) deltog. Formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten) deltog bl.a., og han betegner mødet som positivt. Kommunen vil dog stadig gøre opmærksom på, at der er ting, der kan køre bedre i Dronninglund i forbindelse med det nye oplæg. Især har man fokus på teletaxien rute 212, Hjallerup, Try, Dronninglund, der beskæres kraftigt ved at droppe teletaxien på ikke-skoledage, hvor passagergrundlaget har været for sløjt. Nedskæringen betyder, at borgerne i bl.a. Try, Landbolyst og Rørholt er meget dårligt stillet, hvis de vil med offentlig transport. - Det vi vil påpege i et høringssvar, er at der er behov for en teletaxi i det område, siger Bendt Danielsen, der peger på, at der bl.a. er landbrugsskolen at tage hensyn til. Bendt Danielsen regner med, at man i samarbejde med NT vil have lavet en analyse af, hvordan den kollektive trafik i kommunen har det, efter at der skæres ned på flere ruter. - Det er et spørgsmål om at bruge de teletaxier, der er, godt nok, siger Bendt Danielsen. Han er indstillet på at forlænge aftalerne med de involverede vognmænd endnu et år, så man får tid til at analysere, hvor behovene er størst for teletaxier i kommunen Hvis kommunen selv skulle punge ud for at opretholde servicen, som den så ud, før besparelserne, så ville det koste kommunen 500.000 kr.