Redningsvæsen

Kommunen søger beredskabsinspektør

} Løgstør Kommunes Redningsberedskab er på jagt efter en ny beredskabsinspektør efter at den hidtidige, Jørgen Hansen, er blevet leder af teknik-drift-afdelingen på Rådhuset i Løgstør og derfor har fået så mange opgaver, at han må give stillingen som chef for beredskabet fra sig. Arbejdsområdet for den nye inspektør bliver: Brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn, risikobaseret dimensionering, beredskabsplanlægning, uddannelsesansvarlig i redningsberedskabet, trafiksikkerhed, vinterberedskabet samt daglig ledelse af sikkerhedsarbejdet.