Lokalpolitik

Kommunen søger om fattighjælp

BRØNDERSLEV:162 af landets 271 kommuner søger om hjælp fra Indenrigsministeriets pulje på 400 millioner kroner for særligt vanskeligt stillede kommuner. Brønderslev Kommune er én af ansøgerne. Kommunen har søgt om at få en andel på 11 millioner kroner, men et rekordhøjt ansøgertal til årets fattighjælp vil unægtelig give Brønderslev Kommune kamp til stregen i bestræbelserne på at få en bid af kagen. Sidste år søgte kommunen også, men måtte se skuffet til, da indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen uddelte puljen uden at tilgodese Brønderslev. 55 kommuner fik tildelt støtten. Nu er det igen tid til uddeling af puljepengene, men altså i skarp konkurrence med 161 andre kommuner. Indenrigsministeren og den borgerlige tænketank CEPOS mener, at det store ansøgerfelt er udtryk for klynk. Det vil borgmesteren i Brønderslev ikke beskyldes for. - Jeg synes bestemt ikke, vi klynker her i Brønderslev. Vi vil bare gerne behandles ordentligt her i kommunen, siger borgmester Jens Arne Hedegaard (V), som iøvrigt mener, at sidste års afslag på en del af puljen var noget uforståelig. Han peger blandt andet på, at Brønderslev har mange førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere som en årsag til, at kommunen i år søger om de 11 millioner. Men også de mange lukninger af virksomheder i de omkringliggende kommuner er en faktor. - Selvom Brønderslev kommune oplever vækst, kan vi ikke undgå at blive berørt af ledighed, når flere virksomheder lukker i det nordjyske, siger Jens Arne Hedegaard, som også tror, det høje ansøgertal til puljen har noget at gøre med, at nogle kommuner prøver bare for at prøve. Jens Arne Hedegaard fremlægger i dag sit budgetforslag for økonomiudvalget, som det tager sig ud uden de ønskelige 11 millioner.