Kommunen sparer ved at droppe kildesortering

Flertal mener, at erfaringer med sortering er for dårlige

AALBORG:For kommunens renovationsvæsen er der en økonomisk gevinst at hente ved at opgive kildesortering af affald, som et flertal i byrådets forsyningsudvalg lægger op til. På driften giver det en årlig besparelse på omkring 800.000 kroner. Den besparelse kommer borgerne til gode, idet renovationsvæsenet direkte er brugerfinansieret. Blandt andet vil en affaldsordning uden kildesortering kræve færre renovationsfolk. - Det afgørende er ikke besparelsen på driften. Men erfaringerne med kildesortering af affald er ganske enkelt for dårligere. Alle andre kommuner falder fra, og jeg mener, at der er for risikabelt, hvis Aalborg Kommune skal gå enegang. Skulle vi gå videre ville det kræve en stor investering på en halv snes millioner kroner på Reno Nord, og det vil vi ikke sende forbrændingsanlægget ud i, hvis det ikke er en holdbar løsning. I Herning ser vi, at de lukker ned for kildesortering, og i Århus kører det på pumperne, siger forsyningsrådmand Mariann Nørgaard (V). Et flertal i byrådets forsyningsudvalg vedtog i går en indstilling om, at kildesortering helt droppes i Aalborg Kommune. Det betyder, at virksomheder og husholdninger, der i dag sorterer madaffald, indstiller det. Samtidig skal der sker en ændring af en række bestemmelser i kommunens affaldsplan, der i dag lægger op til kildesortering. Kommunen har i mere end en halv snes år haft kildesortering som målsætning, og en ændring af det vil samtidig med driftsbesparelsen give en række udgifter. Der er materiel, der ikke kan bruges, og en bil, der har været brug til indsamlingen af affald, forsøges solgt. - Renovationsvæsenet er brugerbetalt, og driftsbesparelsen kommer brugerne til gode. Samtidig skal man også tænke på, at det organiske affald, der i dag bliver brugt ved produktion af biogas, også har en brændværdi. Det vil betyde, at der kan produceres to procent mere varme fra Nordkraft, og den rigelige varmeproduktion er netop medvirkende til, at vi kan holde en varmepris, der er en af de laveste i landet, siger Mariann Nørgaard. Hun nævner, at hvis renovationsvæsenet skulle have økonomi i en ordning med kildesortering, kunne det være nødvendigt at begrænse indsamlingen til hver 14. dag, hvilket mange borgere ville opfatte som en serviceforringelse. Tidligere har forsyningsvirksomhederne lavet en brugerundersøgelse, der viste, at borgerne er villige til at gøre en indsats for at kildesortere affald, men mange er ikke villige til at betale de ekstra omkostninger, der kan være knyttet til det. Endelig peger Mariann Nørgaard på de miljøproblemer, som restmassen fra produktion af biogas kan give i form af, at grænseværdierne for nogle stoffer risikerer at bliver overskredet.

Breaking
Kæmpe politiaktion i Aalborg Øst
Luk