EMNER

Kommunen spiller med i rentelotteri

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Kommune satser på at tjene penge på et rentefald. Økonomiudvalget har besluttet at vente med at omlægge en del af sine variabelt forrentede lån til fastforrentede ditto i tiltro til, at de finansielle spåmænd får ret i, at renten fortsat bevæger sig nedad. Spillet i rentelotteriet er i modstrid med den finansielle strategi, som kommunen tidligere har lagt. Den indebærer, at en tredjedel af kommunens lånemasse skal placeres som fastforrentede lån, en tredjedel som variabelt forrentede, mens den sidste tredjedel kan placeres i den ene eller den anden lånetype afhængig af de øjeblikkelige udsigter. Sådan er balancen slet ikke for øjeblikket. Omkring 3/4 af kommunens lån er af den mest risikofyldte type, de variabelt forrentede. Økonomichef Mogens Lundholm havde på baggrund af den vedtagne lånestrategi og ekstern rådgivning indstillet, at kommunen indhenter tilbud på fastfrysning af renten og derefter omlægger lån på 25 mio. kr. Men politikerne i økonomiudvalget var altså indstillet på at satse i rentelotteriet og foreløbig beholde de pt. lavtforrentede variable lån.