EMNER

Kommunen står for genetablering af vandløb

Billigere at genskabe vandløb end at forny de rør, som Kjelstrup Grøft løber i BRUND-KJELSTRUP: Strengt taget er det op til lodsejerne at betale for, at en kilometer vandløb mellem Brund og Kjelstrup igen kommer op over jorden. Men Thisted Kommune påtager sig alligevel opgaven med at genskabe vandløbet, der bærer navnet Kjelstrup Grøft. Alternativet - en fornyelse af de næsten 70 år gamle rør - ville nemlig efter sandsynligvis være dyrere for kommunen. Det fortæller Frank Eliasson, medarbejder i Thisted Kommunes miljøafdeling. Samtidig bliver der med fritlægningen genskabt et lille stykke natur, ligesom lodsejeren efter alt at dømme vil få en bedre dræning af de marker, som senest sidste vinter stod under vand. - En fornyelse af rørene vil koste 7-800.000 kr. Fordi rørene også leder vejvand væk, vil kommunen formentlig blive pålagt at betale omkring 200.000 kr., mens det kun vil koste mellem 150.000 og 200.000 kr. at fritlægge vandløbet, fortæller Frank Eliasson. Der er dog ikke afsat penge på Thisted Kommunes budget til formålet. Men en del af beløbet vil formentlig kunne hentes i Skov- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet og en pulje med midler, der kommer ind ved salg af fisketegn. Resten forventer Frank Eliasson at kunne hente på kommunens driftskonto. Med genetableringen er der chance for, at havørreder vil trække op i Kjelstrup Grøft for at gyde. På den nederste del af strækningen - tæt på det sted, hvor vandløbet skal krydse Brundvej - vil der blive etableret slyngninger. Det er samtidig her, vandløbet får det største fald. Her skal der også anlægges en parkeringsplads med en informationstavle - og sikres mulighed for, at også handicappede kan komme tæt på det genskabte vandløb. Længere vestpå får Kjelstrup Grøft et mere lige forløb. Her kommer det til at gå midt gennem marker tilhørende Ebbe Hvelp-lund, økologisk mælkeproducent i Brund. Ebbe Hvelplund og to andre lodsejere har indgået en frivillig aftale om genetablering af vandløbet. Når en høringsperiode er afsluttet i begyndelsen af august, vil Thisted Kommune sende arbejdet i udbud. @Byli.9.special.bund:Af Morten Kyndby Holm morten.kyndby.holm@nordjyske.dk