Boligøkonomi

Kommunen stævnet i huslejesag

Huslejenævn finder huslejen for høj - udlejer fastholder det aftalte lejeniveau

FJERRITSLEV:Fredag formiddag indtager en repræsentant fra Fjerritslev Kommune pladsen som sagsøgt ved Boligretten i Fjerritslev. Huslejenævnet finder lejen for lejemålet for høj og har derfor pålagt udlejeren at nedsætte lejen. Euro Ejendomme ApS har som ejer af en udlejningsejendom i Vestergade anket afgørelsen fra Huslejenævnet og indbragt sagen for Boligretten med påstand om, at det aftale lejeniveau fastholdes. - Fjerritslev Kommune har pligt til at søge boliger til flygtningefamilier. Det var i den anledning, at vi kom i kontakt med Euro Ejendomme ApS, fortæller kommunaldirektør JaneHvas. - Økonomiudvalget har fastsat den maksimale størrelse af husleje, der kan søges boligstøtte til. I den forbindelse gøres en udlejer altid opmærksom på, at overskrides disse grænser, så kan sagen indbringes for Huslejenævnet. Jane Hvas oplyser, at sagsbehandlerens vurdering af den konkrete ejendom altid indgår i kommunens overvejelser, inden en sag indbringes for Huslejenævnet. - Vi fik medhold i vores klage over lejeniveauet. Huslejenævnets afgørelse har en ankefrist på fire uger, hvor den tabende part kan indbringe sagen for Boligretten, der i Fjerritslev er sammenfaldende med byretten. Euro Ejendomme ApS, der ifølge oplysninger fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har adresse i Herlufsmagle, har udnyttet denne ankeret og kræver Fjerritslev Kommune dømt til at vedstå den huslej, som er aftalt i forbindelse med indgåelsen af lejemålet. Jane Hvas kan ikke selv være tilstede, når Boligretten fredag tager fat på sagen. Derfor vil souschef i økonomi- og planafdelingen, Peter Laursen, møde for kommunen og fastholde, at huslejen skal nedsættes til det niveau, som Huslejenævnet finder passende. Euro Ejendomme ApS repræsenteres i retten af advokat Lise Wilson fra Advonord i Nørresundby.