Kommunen stoppede aflæsning af jord

Lodsejer brugte beskyttet natur ved Tved til at komme af med overskudsjord.

Thisted Kommune skal tage stilling til, om jorden ved Vorringvej kan få lov til at blive liggende. 
Foto: Ole Iversen

Thisted Kommune skal tage stilling til, om jorden ved Vorringvej kan få lov til at blive liggende. Foto: Ole Iversen

En lodsejer i Tved skal måske fjerne et par hundrede kubikmeter overskudsjord, som han har læsset af på en mark. Marken tilhører ham selv, men problemet er, at det pågældende område er udpeget som beskyttet natur og hjemsted for bl.a. fredede gøgeurter. Thisted Kommune standsede arbejdet, da man før jul var blevet gjort opmærksom på jordaflæsningen på engområdet, der ligger ud til Vorringvej syd for Tved. Lodsejeren, Kenneth Bonnerup, har nu søgt om dispensation med tilbagevirkende kraft - en ansøgning som Thisted Kommune lige nu overvejer. Kenneth Bonnerup understreger, at der var tale om helt ren jord. Og at det er blevet læsset af på en del af engområdet, hvor det efter hans mening ikke er til gene for de fredede planter.

Breaking
Følg snestormens rasen live. Trafikken i hårdknude ved Aalborg
Luk