Lokalpolitik

Kommunen tager kritikken til sig

Redegørelse for svigt

Brønderslev Byråd skal nu have en redegørelse for, at kommunen ikke har skredet ind på et tidligere tidspunkt over for en 17-årig, der 17. oktober blev dømt for bankrøveri og buskapring. På retsmødet 17. oktober kom forsvareren med et meget kraftigt angreb på Brønderslev Kommune. Tidligere blev han idømt 60 dage for vold, og i den forbindelse blev de sociale myndigheder inddraget, men der skete aldrig noget. I retsmødet i oktober beklagede Brønderslev Kommunes repræsentant, at kommunen ikke havde gjort noget. Det skyldes, at en sagsbehandler var stoppet. Johnny Sort Jensen (Borgerlisten) rejste spørgsmålet i byrådets spørgetid. Johnny Sort Jensen ønskede at vide, om der er taget skridt mod at forhindre en gentagelse. Formand for børne- og ungdomsudvalget, Jens Arne Hedegaard (V), var fraværende fra byrådsmødet. Borgmester Mikael Klitgaard (V) lovede byrådet en redegørelse omkring forløbet, og han vil også tage skridt til, at der ikke sker gentagelse.