Lokalpolitik

Kommunen til forhandlingsbordet

Teknisk Forvaltning dropper politianmeldelse

FREDERIKSHAVN:Teknisk Forvaltning i Frederikshavn anmelder ikke selskabet Bannerslund til politiet for overtrædelse af planloven. Den melding gav direktør Mikael Jentsch plan- og miljøudvalget i Frederikshavn på mødet onsdag. Baggrunden for denne kovending i sagen er, at der ifølge Mikael Jentsch er grobund for forhandling mellem forvaltning og ejer, der kan bringe brugen af Bannerslund i harmoni med den planlovgivning, der gælder for området. Sagen på Bannerslund handler om overtrædelse af planloven ved detailsalg fra idrætshallen på ejendommen. Kommunen meddelte allerede sommerens begyndelse et påbud om, at salget skulle ophøre inden 19. juli. Men påbudet blev ikke fulgt. Og derfor var kommunen indstillet på at politianmelde ejendomsselskabet. Siden har der været holdt møde med ejerkredsen blandt andet repræsenteret ved Jørgen Peiter Petersen, og det er forvaltningens vurdering at sagen bedre løses gennem konkret samarbejde i stedet for at at inddrage politiet. Næstformand Niels Ole Fredborg Nielsen, der ledede plan- og miljøudvalgets møde i Anders Gram Mikkelsens fravær, er meget tilfreds med den melding. - Som jeg fornemmer det, er der ved at komme skred i tingene. Og kan vi som kommune gøre noget til at sikre en positiv udvikling af et projekt, så det kan bringes indenfor planlovens rammer, så er det vore opgave, siger Niels Ole Fredborg Nielsen, der henviser til at der i Frederikshavns overordnede kommuneplan netop står, at kommunen skal strække sig vidt for at give iværksættere og igangsættere støtte og hjælp. - Vi har få iværksættere, og dem vi har, burde vi prise, siger Niels Ole Fredborg Nielsen med adresse til Jørgen Peiter Petersen. Næstformanden understreger dog, at uanset hvilke iværksættere, det drejer sig om, så må ingen sætte sig ud over lovgivningen. - Men jeg kan forstå, at forvaltningen anser det for muligt at bilægge sagen med løsning, der er til gavn for alle. Det er jeg utrolig glad for siger, næstformanden.